Høyskolen Kristiania

Årets søkertall: Fagskole og master i markedsføring øker

Pressemelding   •   mai 02, 2016 14:58 CEST

Flere søker seg til praktiske fagskolestudier mens færre søker seg til økonomiske og administrative fag ved Høyskolen Kristiania. Master i markedsføring opplever likevel stor vekst.

Rektor Trond Blindheim innrømmer det har vært stor spenning knyttet til søkertallene i år.

- Vi har greid å holde god stand i den sterke konkurransen, til tross for at vi er en helt ny høyskole. I mange år har vi hatt rekordmange søkere og årets søkertall viser at Høyskolen Kristiania er omtrent på samme nivå som fjoråret. En reduksjon på 200 søkere i forhold til fjoråret er marginalt, forteller rektor Blindheim.

Blindheim legger også til at når økonomien i Norge opplever dårligere tider går ofte studier innen økonomiske og administrative fag ned. Antall søkere til master har likevel en markant økning fra i fjor på 50%. 
- Det er den samme tendensen vi ser nasjonalt på sammenlignbare studier, det er derfor gledelig at vår master likevel øker i dette markedet og opplever stor vekst, sier han.

Fagskole øker

Fagskoleutdanning har flest søkere med økning på hele 8%. - Som Norges største tilbydere av fagskolestudier, så er jeg glad for at vi befester denne posisjonen. Vi ser også den samme utviklingen gjennom Samordna opptak at flere søkere seg til fagskoleutdanning. Det er gledelig, forteller Blindheim.

Totalt har Høyskolen Kristiania 5.186 søkere mot 5.369 søkere i fjor, en reduksjon på 183 søker (3,41%). Antall søkere til masterstudie har en markant økning fra i fjor på på 50%. Helsefagene holder godt stand mens økonomiske og administrative fag har 300 færre søkere sammenlignet med i fjor.

Blindheim understreker at søkertallene er foreløpige siden Høyskolen Kristina har løpende opptak, men at søkertallet på dette tidspunktet er en tydelig indikator på hvordan det vil se ved studiestart i august.

Kontaktinformasjon

Om Høyskolen Kristiania

  • Høyskolen Kristiania er en praksisnær og forskningsbasert undervisningsinstitusjon som er tett på arbeidslivet med over 8.000 studenter og 300 ansatte.
  • Høyskolen Kristiania dekker studier innenfor ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon. Studiene tilbys i Oslo, Bergen, Trondheim og som nettstudier.
  • Søkertallene er per mandag 2.mai. Høyskolen Kristiania er ikke en del av Samordna Opptak, og det er mulig å søke helt frem til studiestart.
  • Høyskolen Kristiania er en selveiende stiftelse hvor formålet er forskning, formidling og undervisning. Alle økonomiske midler brukes til å utvikle og styrke høyskolens fag- og læringsmiljø.
  • Høyskolen Kristiania ble opprettet i 1914 som en brevskole og er en solid stiftelse med et bredt studietilbud i Oslo, Bergen og Trondheim.