Voss Veksel- og Landmandsbank

Årleg oversikt 2009

Pressemelding   •   feb 04, 2010 11:58 CET

Utstedere av børsnoterte omsettelege verdipapir er pålagt å senda til børsen ein årleg oversikt over informasjon som er gjort tilgjengeleg for ålmenta jfr. Verdipapirhandellova § 5-11 fyrste ledd.

Vedlagt fylgjer ein årleg oversikt for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Source: Millistream