BWG Homes ASA

Årlig oversikt 2009

Pressemelding   •   jan 12, 2010 16:02 CET

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen
en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten,
jfr. verdipapirhandelsloven § 5-11. Vedlagt følger en årlig oversikt for BWG
Homes ASA for 2009.


[HUG#1372443]

Årlig oversikt 2009: http://

Source: Millistream / Hug