Solstad Offshore ASA

ÅRLIG OVERSIKT 2010

Pressemelding   •   feb 25, 2011 09:44 CET

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over
informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten,jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11 første
ledd. Vedlagt på http://www.newsweb.no er årlig oversikt for Solstad Offshore ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-

Source: Millistream