Rygge-Vaaler Sparebank

Årsoversikt 2009

Pressemelding   •   feb 01, 2010 15:43 CET

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. børsforskriftens § 5-2, femte ledd. 

Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Rygge Vaaler Sparebank for perioden
01.01.2009 - 31.12.2009.

Source: Millistream