Brønnøysundregistrene

Årsstatistikk for 2009 fra Foretaksregisteret

Pressemelding   •   jan 08, 2010 09:41 CET

I fjor ble det registrert 26 210 nye foretak i Foretaksregisteret. Dette er rundt 4 500 færre enn i 2008.

Nedgangen skyldes i all hovedsak at det ble registrert færre aksjeselskap i 2009 sammenlignet med året før. I fjor var det 26 prosent færre nyregistreringer av aksjeselskap enn i 2008. Sammenligner vi med tallene for 2007 er reduksjonen på rundt 37 prosent. Selv om nedgangen i registrering av nye aksjeselskap er stor, er dette likevel den organisasjonsformen hvor det nyregistreres flest, 12 842 i fjor.

Enkeltpersonforetak

Det ble registrert 29 343 nye enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret i 2009. 6 303 av disse ble også registeret i Foretaksregisteret.

Flere bruker elektronisk innsendelse

Antall foretak som sender inn sine nyregistreringer og endringer elektronisk gjennom altinn.no økte også i 2009. Andelen elektronisk innsendte meldinger ligger nå på om lag 36 prosent.

Ved årsskiftet var det registrert totalt 415 461 foretak i Foretaksregisteret.

Kontaktperson:

Underdirektør ved Foretaksregisteret, Øyvind Vågan. Telefon: 75 00 76 44 mobil: 905 62 763

Registreringer og slettinger i Foretaksregisteret fordelt på fylker

Tabell; http://www.brreg.no/presse/pressemeldinger/2010/01/fr-statistikk_09.html

Registreringer og slettinger i Foretaksregisteret fordelt på organisasjonsform

Tabell; http://www.brreg.no/presse/pressemeldinger/2010/01/fr-statistikk_09.html