Aase Byggeadministrasjon

Aase Byggeadministrasjon ISO-sertifiseres

Pressemelding   •   jul 01, 2011 11:03 CEST

Aase Byggeadministrasjon har blitt tildelt både ISO 9001 og ISO14001 sertifiseringene. Med kun 20 ansatte er selskapet dermed det minste selskapet innen prosjekt- og byggeledelse som tildeles de prestisjetunge ISO sertifiseringene.

- Vi er har helt siden oppstarten for 20 år siden jobbet aktivt med å ha gode kvalitetssystemer som bidrar til å nå våre oppdragsgiveres mål. Vi er derfor stolte over at disse systemene nå anerkjennes , sier daglig leder Elisabeth Aase i Aase Byggeadministrasjon.

Aase Byggeadministrasjon har i dag 20 ansatte, og er i følge www.kvalex.no det minste selskapet i innen prosjekt- og byggeledelse  som kan skilte med to ISO sertifikater.

Tenke i sirkel

Den første sertifiseringen er ISO-9001 standard for kvalitetssystem.

- Kvalitetssikringssystemet vårt bidrar til å tenke i sirkel, fra målavklaring med kunder, til evaluering og registrering og oppfølging av avvik , sier Aase.

Aase forteller at systemet skaper en viktig bevisstgjøring rundt tilbakemeldingsprosesser både internt i selskapet og ovenfor kunder, og at kvalitetssikringssystemet er solgt til andre bedrifter som ønsker å følge Aase Byggeadministrasjons eksempel.

- Vi er spesielt fornøyd med at dette viser at vi har og har hatt riktig fokus i måten vi jobber på, samtidig som dette inspirerer til å fortsette det gode arbeidet , sier Aase.

Miljøledelse
Også innen miljø har Aase Byggeadministrasjon tatt et viktig skritt. Selskapet har nå oppgradert miljøsertifiseringen til en ISO 14001, etter å ha vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2010.

- Det er viktig får oss at miljøtankegangen preger alle valgene vi tar. Alt fra valg av en hybridbil som firmabil, til hverdagslige gjøremål som tosidig print og å oppfordre medarbeidere til å reise kollektivt , forteller Elisabeth Aase.

F or mer informasjon, vennligst kontakt:
Daglig leder, Elisabeth Aase
Tlf: 920 64 008
E-post: elisabeth@aase.no

Elisabeth Aase etablerte firmaet Aase Byggeadministrasjon AS som et enkeltmannsforetak i 1991. I 2005 hadde selskapet vokst til ti medarbeidere, og Elisabeth kjøpte da det tidligere administrasjonsbygget til Nitedal Tændstikkfabrik på Helsfyr.I dag holder 20 medarbeidere til i den ærverdige og vakre bygningen – en riktig og viktig ramme rundt et selskap som gjennom sine prosjekter forvalter store verdier, og som bidrar til å skape varige verdier. Aase er i dag et solid aksjeselskap, og består av en kompetent stab av tømrermestere, ingeniører og sivilingeniører, medarbeidere med bred praktisk erfaring i tillegg til høy teoretisk kompetanse. Les mer om oss på våre nettsider www.aase.no