Statsministerens kontor

Aasrud settestatsråd for Bjurstrøm

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:58 CET

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Rigmor Aasrud som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm i sak om oppnevning av særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2010 til 29. februar 2012.

Bakgrunnen er at statsråd Hanne Inger Bjurstrøm har hatt nær og privat kontakt med to av kandidatene som er foreslått oppnevnt av Riksmeklingsmannen, Elisabeth Stenwig og Wenche Elizabeth Arntzen. Særlig gjelder dette Stenwig, som Bjurstrøm har hatt et langvarig og nært vennskap med i mange år.

Lovavdelingen har i uttalelse 19. februar 2010 antatt at statsråd Bjurstrøm er inhabil i denne saken på grunn av sitt nære vennskap med Elisabeth Stenwig, og statsråd Aasrud er derfor oppnevnt som settestatsråd for behandling av saken.