Nobels Fredssenter

ABB og Nobels Fredssenter inngår ny sponsoravtale

Pressemelding   •   mai 30, 2016 16:00 CEST

ABB og Nobels Fredssenter har fornyet sin samarbeidsavtale for tre nye år. ABB fortsetter dermed sitt mangeårige engasjement som en av hovedsponsorene for Nobels Fredssenter.

-For å lage gode utstillinger og et spennende program er vi helt avhengig av engasjerte og langsiktige sponsorer. Vi er derfor veldig glade for at ABB vil fortsette det gode samarbeidet vi har hatt siden 2010. ABB er et stort og spennende internasjonalt konsern som spiller en viktig rolle i å spre budskapet om fred og Fredsprisen videre, sier direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter.

Nobels Fredssenter formidler informasjon om Nobels fredspris, fredsprisvinnerne og deres arbeid, og er også en arena for debatt om ulike temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Siden åpningen i 2005 har Nobels Fredssenter vært finansiert av en kombinasjon av midler fra Kulturdepartementet, egne inntekter og sponsorinntekter. Senteret øvrige hovedsponsorer er Telenor og Hydro.

ABB er et verdenomspennende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, med over 2300 ansatte i Norge. Internasjonalt har ABB-gruppen rundt 135 000 ansatte fordelt på ca. 100 land.

- Vi er glade for at vi for tredje gang kan signere en treårig sponsoravtale med Nobels Fredssenter, sier administrerende direktør Steffen Waal i ABB AS. –Nobels Fredssenter er et sted som ikke bare anerkjenner innsatsen til fredsprisvinnerne, men som også er en kontinuerlig påminnelse om alt det viktige arbeidet som legges ned for frihet, demokrati og miljø over hele verden. Det har blitt et nasjonalt samlingspunkt, med internasjonal rekkevidde, som formidler budskap det er lett å stille seg bak.

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med 248.266 besøkende i 2015 
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
  • har et godt skoletilbud og tok imot 783 skolegrupper i 2015
  • ligger på Rådhusplassen i Oslo
  • en uavhengig stiftelse og direktør er Liv Tørres
  • styret velges av Nobelkomiteen og styreleder er Olav Njølstad
  • hovedsponsorer er Hydro, Telenor Group og ABB