ABM-utvikling

ABM-utvikling deler ut 32,6 millioner

Pressemelding   •   feb 22, 2010 21:26 CET

ABM-direktør Stein Slyngstad deler i dag ut 32,6 millioner til arkiver, biblioteker og museer.

- Gjennom prosjektmidlene skal ABM-utvikling bidra til å gi publikum en enklere og bedre tilgang til den rike kulturarven i arkiver, biblioteker og museer. Dette er nasjonens kunnskapskilder, og målet er at mest mulig skal bli tilgjengelig på nettet, sier ABM-direktør Stein Slyngstad.

Totalt får digitaliseringsprosjekter ni av de 32,6 millionene som nå deles ut i utviklingsmidler.

- Abm-perspektivet er og blir sentralt for digitaliseringen av kulturarven. Digitalisering gir bedre tilgjengelighet til og enklere formidling av kulturarven, og gir større samarbeidsmuligheter innen og mellom abm-sektorene, sier Slyngstad.

ABM-utviklings viktigste bidrag til Kulturminneåret i fjor var www.digitaltfortalt.no.

- Satsningen der personlige fortellinger om kulturminner tilgjengeliggjøres for alle, fortsetter. I år får ni prosjekter 2,3 millioner kroner i støtte til å lage digitale fortellinger, kommenterer ABM-direktøren.

Fakta om tildelingen

I 2010 deler ABM-utvikling ut 32,6 millioner kroner til 114 søknader fra arkiv, bibliotek og museum. Midlene fordeler seg slik:

  • 85 får tilsagn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling samt partnerskap og samarbeid
  • 4 får tilsagn om 716 000 kr til tegnspråkbøker for døve
  • 25 får tilsagn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum

Det kom inn 274 søknader om til sammen 102 millioner kroner.

Pressekontakter

direktør Stein Slyngstad
- telefon: 900 88 990 / 23 11 75 60
- epost: stein.slyngstad(a)abm-utvikling.no

informasjonsdirektør Atle Faye
- telefon: 913 47 369 / 23 11 75 99
- e-post: atle.faye(a)abm-utvikling.no

Les mer om noen av prosjektene som har fått midler under.

Oversikten over alle tildelingene finner du her (lenke)

Relatert innhold