Active Brands

ACTIVE BRANDS RESTRUKTURERER OG FOKUSERER VIRKSOMHETEN

Pressemelding   •   feb 14, 2011 14:27 CET

(Oslo, 14. februar 2011) Active Brands omstrukturerer virksomheten for å styrke konsernets viktigste merkevarer. Konsernet vil etter dette satse på tre forretningsområder: Skigutane, Fjell og Friluftsliv, samt Langrenn. Omstillingen vil medføre en reduksjon av antall årverk med ca. 30.

- Det er aldri hyggelig å måtte bli færre i en stor og sammensveiset familie. Men i vår virksomhet er konkurransen økende, noe som stiller store krav til at vi driver strømlinjeformet og kostnadseffektivt. Derfor gjør vi noen grep som på kort sikt virker drastiske men som på sikt vil styrke konsernet og trygge arbeidsplassene, sier konsernsjef Simen Mørdre.

Skigutane AS vil etter omstillingen fokusere på merkevarene Kari Traa, Bula og Vossatassar. Åsnes og Beerenberg skilles ut i en egen forretningsenhet som vil spesialisere seg på fjell og friluftsliv. Det nylig oppkjøpte Bj Sport berøres ikke av omorganiseringen og vil fortsette satsingen på langrenn som eget forretningsområde.

Nedbemanningen på ca.30 årsverk vil skje i de to forretningsområdene Skigutane og Fjell og Friluftsliv, primært fordelt på kontorene i Voss og Oslo. Noe nedbemanning vil skje umiddelbart, mens den øvrige nedbemanningen vil skje gjennom kompetansekartlegging og innplassering. All nedbemanning vil bli forsøkt løst gjennom frivillige avtaler.

Omorganiseringen gjennomføres i februar og mars.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med;

Simen Mørdre, konsernsjef Active Brands AS, mobil 90 86 85 62, mail simen.mordre@activebrands.com

Stig Gunnar Røthe, daglig leder Skigutane AS, mobil 93 03 09 45, mail stig.gunnar.rothe@skigutane.com

Active Brands er en ledende leverandør til sport- og fritidsmarkedet. Merkevareporteføljen består per i dag av Kari Traa, Bula, Åsnes, Beerenberg og Vossatassar. I januar 2011 kjøpte konsernet BJ Sport, med merkevaren Bjørn Dæhlie og agentur/lisens i Norge for Rode. Active Brands omsatte i 2010 for i underkant av 300 millioner. Virksomheten er fordelt på kontorer i Voss, Oslo, Åre, Gøteborg og Shanghai. Hovedaksjonær er Holta Invest.