Adecco Norge AS

Adecco - Vikarer har høyest utdanning

Pressemelding   •   feb 11, 2010 13:57 CET

Elin Bjørnsson

Vikarer har høyest utdanning

(FOTO)

Oslo (NW): Vikarer i bemanningsselskapene har langt høyere utdanning enn resten av befolkningen, viser en rapport fra Arbeidsdepartementet.

Mens seks prosent av befolkningen har utdanning på universitets- eller høyskolenivå utover fire år, har hele 16 prosent av de som jobber som vikarer høy utdanning, går det fram av rapporten som konsulentselskapet Econ har utarbeidet for departementet.

Adecco er det ledende bemanningsselskapet i Norge og er ikke overrasket over den store forskjellen.

– Vi vet at kompetansenivået er høyt blant våre vikarer. Men det er interessant at de som gruppe skiller seg såpass mye fra befolkningen for øvrig. Det er første gang vi har sett så klare tall på dette, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco.

Bare tre prosent av vikarene har grunnskole som høyeste utdanning, mot 31 prosent i befolkningen som helhet.

Ikke bare studenter

Antall vikarer har økt mye de siste årene, og i 2008 var nærmere 100 000 personer tilknyttet bemanningsbransjen, går det fram av rapporten.

– Tallet omfatter absolutt alle som har vært innom bemanningsbransjen, alt fra de som bare har hatt et enkelt tredagers vikariat til de som har full sysselsetting gjennom hele året. Til enhver tid er det omlag 20 000 mennesker som jobber gjennom bemanningsselskapene, sier Øwre-Johnsen.

Halvparten av vikarene er under 30 år.

– Mange av de som jobber for oss er studenter som arbeider ved siden av studiene. Men det forklarer på langt nær hele forskjellen i utdanningsnivå. Også vikarer som ikke er studenter, har høyere utdanning enn resten av arbeidsstyrken.

Årsaken er at svært mange vikarer jobber i bransjer som krever høy kompetanse.

– Vi skaffer vikarer til mange bransjer som krever høy utdanning, for eksempel finans, IT, helsevesenet, skolen og oljesektoren. Jo vanskeligere det er å finne folk med riktig kompetanse, desto viktigere blir bemanningsbransjen.

Mange fordommer

Vikarer med høy yrkesrettet utdanning går ofte rett inn i jobber som er direkte relevant for utdanningen deres. De med lange og litt mer generelle utdannelser, må gjerne gå noen omveier.

– Vi hjelper til med karriereveiledning og sluser dem inn i jobber som gjør at de gradvis bygger opp yrkeskompetansen sin. Dette øker mulighetene for en fremtidig drømmejobb, sier Øwre-Johnsen i Adecco.

Bransjeorganisasjonen NHO Service mener rapporten fra Arbeidsdepartementet kan bidra til å fjerne fordommer mot de som jobber som vikarer.

– Mange som ikke kjenner bransjen tror gjerne at de fleste vikarer har liten utdanning. Det er helt feil. Vikarer er velutdannede og ressurssterke mennesker, sier fagsjef Even Haglien i NHO Service.

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Anne-Stine Talseth i Adecco, mobil 957 33 215

 

Adecco Norge

  • markedsleder i Norge
  • omsetning i NOK 4,3 milliarder (2009)
  • 60 års erfaring
  • over 8 000 medarbeidere i jobb hver eneste dag
  • over 6 000 kunder
  • 600 fast ansatte
  • landsdekkende med over 100 avdelinger og kontorer
  • ISO sertifisert (NS/EN 9001:2009)
  • ISO 14001 - Miljøsertifisering