Nyhetstips

Advarer mot unødvendig tvangssalg

Pressemelding   •   sep 08, 2010 17:24 CEST

Boligeiere som sliter med å gjøre opp for seg bør i første omgang spares for inkasso og trusler om tvangssalg, og antallet tvangssalg er unødvendig høyt. Det mener gjeldsspesialist og tidligere programleder for "Luksusfellen", Lena K. Heimstad i Bank2. - Trusler fører til passivitet hos gjeldstyngete, sier hun.
Den tradisjonelle veien er å sende misligholdt gjeld til inkasso når bankene har gitt opp å få orden på misligholdet. Inkasso er begynnelsen på det som ofte ender med tvangssalg av bolig.
Belastninger

- Personer som sliter med boliglånet har erfaringsmessig flere kreditorer enn bare primærbanken og boliglånet. Mange av dagens tvangssalg av boliger kunne vært forhindret om bankene generelt var flinkere til å anbefale problemkunder å søke bistand, påpeker hun. Bank2 er den eneste banken i landet som refinansierer problemgjeld og personer med betalingsanmerkninger. Heimstad sier videre at tvangssalg av bolig medfører konsekvenser langt utover det økonomiske.
- Familier blir oppløst eller rykket opp fra sitt nærområde, barn må bytte skole, kan miste venner og bli stigmatisert. Tvangssalg utgjør belastninger som bare de færreste kan forestille seg, sier hun, og fortsetter:
- Vår erfaring viser at det er mulig å løse svært mange av sakene før de ender med inkasso og tvangssalg. Ofte er det en refinansiering som skal til, og da må den enkeltes økonomi sees i en større sammenheng. Vi ser at det er mulig å friskmelde veldig mange som har gjeldsproblemer. Derfor inviterer vi til økt dialog med andre banker som måtte ønske å prøve alternative veier fremfor å sende problemkundene til inkasso.
- Idet en sak er oversendt til inkassoselskapet overtar ofte systemene fremfor menneskene, og havner til slutt hos Namsmannen med vedtak om tvangssalg. De fleste mennesker er opptatt av å finne en løsning, samtidig som det er lett å bli passivisert når økonomien rakner, mener Heimstad.
Fraværende
Hun mener at den menneskelige belastningen ved å være i et gjeldsuføre bidrar til at inkassobrev legges bort samtidig som menneskelig kontakt fra kreditorer ofte er fraværende.
Første halvår 2010 lånte Bank2 ut over 200 millioner kroner til personer som ikke ville fått lån eller refinansiering i tradisjonelle banker, blant annet som følge av betalingsanmerkninger og misligholdt gjeld.
- Vi betrakter oss selv som en økonomisk akuttavdeling hvor målet er at gjeldstyngede skal starte en prosses for å bli friskmeldt. Alle kan gå på en økonomisk smell og når først den realiteten er et faktum er det viktig å ta tak i situasjonen umiddelbart og finne en best mulig løsning. Valg av løsninger kan være mange, men når det kommer til tvangssituasjoner er det kun to måter å unngå dem på – kontanter til å innfri forpliktelsene eller refinansiering, sier Heimstad.For ytterligere informasjon kontakt:


Bank2 v/adm.dir. Raimond Pettersen, mobil 990 04 250
Bank2 v/Lena K. Heimstad, mobil: 909 88 296

Råd til personer med gjeldsproblemer

Veien ut av gjeldsfella:
Innse problemet. Når du begynner å føle at du har et økonomisk problem stemmer det som oftest! Skaff deg full oversikt over all gjeld og alle inntekter.
Finn årsaken. Er det et inntekts-, forbruks- eller gjeldsproblem? Hvor i budsjettet går det galt?
En helhetlig løsning må til. Brannslukking er som oftest en kortsiktig løsning. Det er ikke lurt å betale enkeltkrav uten en plan for resten av problemene.
En god løsning krever mye av deg. Prioriter, selg alt du ikke har råd til å beholde.
5.    Vær åpen og ærlig med kreditorene. Ta tak i situasjonen tidlig! Tillit er ofte veien til løsning.
Be om støtte og hjelp. Det kan være tungt å slite i ensomhet. Ofte kan familie/venner være til god hjelp.