Medietillsynet

Advarsel til P5 i Stavanger

Pressemelding   •   sep 09, 2010 08:59 CEST

Medietilsynet har gitt P5 sanksjon for brudd på lokalradioens konsesjonsvilkår om å sende 628 minutter med lokalt innhold per dag.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av en planmessig kontroll med P5s etterlevelse av konsesjonsvilkår som Medietilsynet iverksatte  25. februar i år. Medietilsynet slår fast at P5 i kontrollperioden (uke 7 i år)  ikke innfridde leveransekravene til lokalt innhold slik de framkommer av P5s konsesjon til lokalradio i konsesjonsområde 11-03 Stavanger. Kravet innebærer at P5 i Stavanger skal sende 628 minutter med lokalt innhold per dag, i tillegg til minstekravet på 30 minutter lokalt nyhets- og aktualitetsstoff. Dermed har tilsynet valgt å ilegge sanksjon i form av advarsel.

På samme tid ble det også iverksatt tilsyn med konsesjonsvilkårene til NRJ (Bergen), SBS (Trondheim) og Radio Metro (Stor-Oslo). Resultatene av disse kontrollene vil bli publisert på vårt nettsted i løpet av kort tid.

Brevet til P5 finner du under Lenker i menyen til høyre.