AF Gruppen ASA

AF Gruppen ASA - meldepliktig handel

Pressemelding   •   feb 15, 2011 09:06 CET

I henhold til børsmelding sendt 1. februar 2011 har
KB Gruppen Kongsvinger AS, OBOS Forretningsbygg AS og
Aspelin-Ramm Gruppen AS i dag gjennomført kjøp av 2
052 285 aksjer i AF Gruppen ASA (AFG). I tillegg har
de tre i dag kjøpt 11 250 aksjer hver. Totalt har
tilbyderne kjøpt 2 086 035 aksjer, fordelt med 695
345 aksjer på hver tilbyder. Alle aksjer er kjøpt til
kurs NOK 39 pr. aksje.

Beholdningen av aksjer til hver av tilbyderne er
etter gjennomføring av kjøp av aksjene som følger:

KB Gruppen Kongsvinger AS vil etter gjennomføringen
av transaksjonene eie 23 990 580 aksjer, tilsvarende
31,5 % av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i
AF Gruppen.

OBOS Forretningsbygg AS vil etter gjennomføring av
transaksjonene eie 21 162 075 aksjer, tilsvarende
27,7 % av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i
AF Gruppen.

Aspelin-Ramm Gruppen AS vil etter gjennomføring av
transaksjonene eie 4 787 385 aksjer, tilsvarende 6,3
% av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i AF
Gruppen.

Prosentandelene som er angitt ovenfor, er beregnet
etter utstedelse av 5 163 750 nye aksjer i AF Gruppen
ASA i forbindelse med opsjonsutøvelse, se egen
børsmelding.

KB Gruppen Kongsvinger AS, OBOS Forretningsbygg AS og
Aspelin-Ramm Gruppen AS er alle representert i styret
i AF Gruppen ASA.