AF Gruppen ASA

AF Gruppen med rekordresultat og god vekst i 2010

Pressemelding   •   feb 15, 2011 09:17 CET

AF Gruppen (AFG) avsluttet jubileumsåret 2010 med det
beste årsresultatet og det laveste skadenivået i
selskapets 25-årige historie.

AF Gruppen hadde i 4. kvartal 2010 en omsetning på
MNOK 1 550 (1 479). Resultat før skatt i 4. kvartal
var MNOK 118 (107), tilsvarende en resultatmargin på
7,6 %.

For 2010 hadde AF Gruppen en omsetning på MNOK 5 828
(5 401). Dette tilsvarer en vekst på 7,9 % fra året
før. Foreløpig resultat før skatt for 2010 ble MNOK
372 (366) tilsvarende en resultatmargin på 6,4 % (6,8
%).

Resultat pr. aksje ble i 4. kvartal NOK 1,35 (1,26)
og NOK 3,92 (3,85) i 2010.
Samlet ordrereserve pr. 31.12.10 var MNOK 6 193 (6
033). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital
ble 36,0 % (35,7 %).

Styrets forslag til utbytte pr. aksje er NOK 2,0.
Dersom det ikke er gjennomført større kapitalkrevende
transaksjoner før generalforsamling den 13. mai, vil
styret i tillegg vurdere å anbefale et ekstraordinært
utbytte.

H-verdien for den norske virksomheten var i 2010 på
1,7 (3,1 ). Dette er det laveste skadenivået i
selskapets historie. Det samlede sykefraværet gikk
ned til 3,7 % (4,0 %).

- AF Gruppen har store ambisjoner for utvikling av
selskapet. Vi avlegger det beste årsresultatet i
selskapets historie og har samtidig det laveste
skadenivået. Dette viser at vi er på rett vei. For
våre fem virksomhetsområder er fremtidsbildet
variert. Totalt sett er AF Gruppen godt posisjonert
både organisatorisk og finansielt til å håndtere
muligheter og trusler. Vi vil fortsette å investere i
våre ansatte og ta tak i de tingene vi får gjort noe
med, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.For nærmere informasjon:

Pål Egil Rønn, konsernsjef, mobil 909 57 713
Sverre Hærem, finansdirektør/CFO, mobil 952 45 167
Wibecke Brusdal, kommunikasjonsdirektør, mobil 930 93
150
Internett: www.afgruppen.no