Mattilsynet gammel

Afrikansk svinepest - eksotisk sykdom som nå også truer EØS-land

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:40 CEST

Russiske veterinærmyndigheter melder om stadig nye utbrudd av afrikansk svinepest i Kaukasus. Afrikansk svinepest (ASP) er svært smittsom og en av de mest tapsbringende virussjukdommer vi kjenner til. Både ville og tamme svin angripes. Viruset smitter ikke til folk og konsum av kjøtt representerer ingen helsefare for mennesker.

Afrikansk svinepest
Det er rapportert sjukdomsutbrudd i Georgia, Armenia, Aserbajdsjan og stadig flere regioner i Russland, inkludert ett tilfelle i nærheten av St. Petersburg. Det er derfor en reell fare for at sjukdommen kan spres til baltiske og øst europeiske land. Ulovlig innførsel av kjøttprodukter og fôring med infiserte produkter/matrester representerer den største risiko for introduksjon av smitte i norske svinehold.

Svinepestviruset overlever i lang tid i infisert kjøtt og husholdningsavfall som inneholder infisert ikke varmebehandlet kjøtt kan ved åpen avfallsdeponering representere en fare for smitte til villsvin.

Det er ingen tilgjengelig vaksine mot sjukdommen, og den bekjempes ved å slakte ned og destruere alle svin i smittede besetninger samt besetninger i omkringliggende områder.

Smitten spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. Dette betyr at smitte et sted i verden lett kan spres til andre land der dyrene fôres med matavfall som kan inneholde svinepestvirus. Utbruddet i St. Petersburg viste seg å ha sammenheng med infiserte kjøttvarer som stammet fra landene i Kaukasus. Den mest sannsynlige årsaken til denne smittespredningen var at villsvin fikk i seg kjøtt som var deponert på avfallsplasser. I mange land er villsvin et reservoar for svinepestviruset. Villsvin kan direkte eller indirekte overføre sjukdommen til kommersielt svinehold.

I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt, men det er all grunn til å minne om at rester av kjøtt som tas inn fra utlandet skal destrueres. Det er derfor viktig at svineprodusenter er oppmerksomme på dette og viser årvåkenhet i forhold til denne risikoen.

Veterinærinstituttet vurderer risiko for introduksjon av smitte med afrikansk svinepest til Norge som meget lav, men vi må være oppmerksomme på faren for at importerte kjøttvarer kan bli gitt til svin.

Klassisk svinepest
I mange Europeiske land forekommer klassisk svinepest (KSP) som har mange likhetstrekk med ASP både når det gjelder smittsomhet, smitteveier og økonomisk betydning. Denne sjukdommen bryter ut med jevne mellomrom og deler av villsvinpopulasjonen er til enhver tid infisert.

I 1997-1998 var det et større utbrudd i svinebesetninger i Nederland som medførte nedslakting av 12 millioner dyr. Sjukdomsbekjempelsen kostet nær 20 milliarder kroner. Det har vært en rekke tilfeller av sjukdommen, og da særlig i øst-europeiske land, i årene etter tusenårsskiftet. Det drives en systematisk overvåking av det kommersielle svineholdet samt avskyting og åtevaksinering av villsvin for å kontrollere sjukdommen. På tross av alle tiltak er situasjonen fremdeles uavklart.

Dersom klassisk eller afrikansk svinepest påvises i Norge, vil sjukdommene bli bekjempet ved nedslakting.

Nærmere opplysninger om afrikansk og klassisk svinepest får du ved å klikke på lenkene i høyre kolonne.

Kontaktperson Mattilsynet:
Siri Margrete Løtvedt
Seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell
Tlf. 51 68 43 56