Akademikerne

Akademikerprisen til professor Dag O. Hessen

Pressemelding   •   okt 21, 2010 15:59 CEST

Professor i biologi Dag Olav Hessen mottok torsdag 21. oktober Akademikerprisen. - Det er en ære å dele ut Akademikerprisen til en kandidat som bidrar så sterkt i den offentlige debatt med sin tunge akademiske kompetanse, sa juryleder for Akademikerprisen Åsmund Knutsen ved overrekkelsen.

Prisen deles ut en gang i året og hedrer fremstående akademikere som har utmerket seg over flere år gjennom sitt virke. – Årets prisvinner har i stor grad brukt den akademiske friheten, sa Knutsen ved prisoverrekkelsen. Det var en stolt og rørt prisvinner som mottok prisen for 2010 på Akademikernes rådskonferanse i Oslo torsdag. - Jeg setter oppriktig pris på dette, sa Hessen.

Sterke formidlingsevner
Det er særlig Hessens formidlingsevner av vitenskapelig basert kunnskap som vektlegges ved prisoverrekkelsen. Særlig pekes det på at han benytter et bredt spekter av arenaer ved siden av diskusjonen i det offentlige rom og fagspesifikke medier. – Vi mener budskapet hans er klart og formidlingen blir alltid gjort på en inspirerende måte. Dag Olav Hessen fremstår som en uredd og viktig representant for akademia både på den offentlige arena og i fagspesifikke medier, sier Knutsen.

Lokal eller sentral forvaltning
I sitt foredrag snakket Hessen om de ulike dilemmaer man møter i forvaltningen av natur. Spe- sielt knyttet opp mot arealforvaltning. – Lokal forvaltning nedprioriterer ofte vern. Lokal legitimitet er viktig, men naturen taper ofte på lokal forvaltning, sa Hessen. Han viste til at lokal forvaltning også krever kompetanse, men at man lokalt bygger ned kompetansen. – Det blir tette bånd lokalt, noe som kan vanskeliggjøre det langsiktige vern av natur, sa Hessen.

- Alle er jo for natur. Nordmenn bruker naturen, men på ulik måte. Men det gjør det også vanskelig å gripe fatt i dett problemet knyttet til forvaltning, sa Hessen. Han viste til at det var mer snakk om en bruksnatur på lokalt plan. Som eksempler på vanskelige temaer nevnte han hyttebygging, motorisert ferdsel og rovdyrforvaltning. Hessen konkluderer med at økt sentrali- sert forvaltning er sikreste vei å gå, inntil man får styrket den lokale kompetansen.

Om Akademikerprisen
Akademikerprisen deles ut en gang i året til enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk fri- het og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. Prisen deles ut i oktober og består av en pengesum på 200 000 kroner og en bronseskulptur av Nico Widerberg.

Kandidater til prisen foreslås av Akademikernes medlemsforeninger. Juryen ledes av Åsmund Knutsen fra Tekna. Øvrige jurymedlemmer er Dag Bastholm fra Arkitektenes Fagforbund og Ann Margaret Grøndahl fra Den norske veterinærforening.

Bilder av årets prisvinner
http://www.flickr.com/photos/akademikerne/5101961884/

Mer informasjon om årets prisvinner:
http://folk.uio.no/hessen/ http://www.cees.uio.no/about/staff/frida/1863.xml

Tidligere prisvinnere:
Professor Jørgen Randers, BI

Professor Reidun Førde, Universitetet i Oslo