Aker BioMarine

Aker BioMarine tildelt midler fra Forskningsrådet for forskning på Superba(TM) Krill

Pressemelding   •   des 10, 2009 09:23 CET

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine får 8 millioner kroner over tre år fra Matprogrammet i Norges Forskningsråd for å fortsette sitt ambisiøse forskningsprogram på sine Superba(TM) Krill-produkter. 37 bedrifter søkte om midler fra Norges Forskningsråd og Aker BioMarine var én av fem selskaper som fikk tildeling.

- Midlene fra Forskningsrådet gjør at vi kan få enda mer ut av vårt allerede ambisiøse program for pre-klinisk og klinisk forskning på Superba(TM) Krill, sier Dr. Hogne Vik, som er EVP Documentation i Aker BioMarine. Vi har sett meget gode resultater så langt og disse midlene bidrar til enda bedre dokumentasjon for Superba(TM) Krill - et av meget få kosttilskudd som har produktspesifikk vitenskapelig dokumentasjon.

Norges Forskningsråd skal gi norske myndigheter råd i forskningspolitiske saker, identifisere forskningsbehov og gi anbefalinger om nasjonale prioriteringer. Aker BioMarine har fått midler fra Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP), som er ment for selskaper med gode og ambisiøse forskningsprogram. Kvalitet, innovasjon og vitenskapelig dybde er blant kriteriene for tildeling av midler.

- Jeg er glad og stolt over tildelingen fra Norges Forskningsråd, sier Hallvard Muri, som er President & CEO i Aker BioMarine. Det er en stor anerkjennelse av Aker BioMarine som selskap, Superba(TM) Krill som produkt og våre dyktige vitenskapsfolk. Midlene vil øke vår evne til sammen med våre kunder å utarbeide mer og bedre informasjon om Superba(TM) Krills fortrinn til helsebevisste konsumenter.

For mer informasjon fra Aker BioMarine, kontakt:
Hallvard Muri, President & CEO, tlf. +47 24 13 00 00
Dr. Hogne Vik, EVP Documentation, tlf. +47 24 13 00 00