DiaGenic ASA

Aksjekapitalforhøyelse

Pressemelding   •   des 07, 2009 16:46 CET


DiaGenic ASA meldte 26. november 2009 om emisjon av 12,5 millioner nye aksjer til tegningskurs NOK 2,75 per aksje. Aksjekapitalen er nå registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i DiaGenic ASA er NOK 3 336 826, fordelt på 66 736 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12