DiaGenic ASA

Aksjekapitalforhøyelse

Pressemelding   •   feb 22, 2010 21:59 CET

DiaGenic ASA meldte 15. februar 2010 om emisjon av 3,5 millioner nye aksjer til tegningskurs NOK 2,75 per aksje. I henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009 vil de som har fått tildelt aksjer, i reparasjonsemisjonen og den rettede emisjonen i 26. november 2009, motta én frittstående tegningsrett for hver aksje tildelt. Aksjekapitalen og de frittstående tegningsrettende er nå registret i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i DiaGenic ASA er NOK 3 511 826, fordelt på 70 236 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen. Aksjene forventes utstedt 23. februar 2010 og frittstående tegningsretter vil bli utstedt etter dette. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12