Nyhetstips

Aksjeprogram for ansatte i Marine Harvest/Kjøp av egne aksjer

Pressemelding   •   des 22, 2009 08:34 CET

Styret i Marine Harvest ASA ("Selskapet") besluttet, i sitt møte den 26. november i år, å gi samtlige fast ansatte i Selskapet og dets norske datterselskaper adgang til å kjøpe aksjer i Selskapet innenfor de rammer som følger av skattelovens §5-14 (Ansattes adgang til kjøp av aksjer til underpris).

Tilbudet til de ansatte tok utgangspunkt i prisen for Selskapets aksjer den 26. november 2009, NOK 4,27 pr. aksje.

De relevante reglene i skatteloven gir ansatte rett til å motta en fordel til en verdi av inntil NOK 1.500,- i forbindelse med et slikt tilbud. Basert på dette har de fast ansatte fått tilbud om å kjøpe 1 756 aksjer i Selskapet til en verdi av om lag NOK 7.500,- mot en kjøpesum på om lag NOK 6.000, .

Ved tilbudsperiodens slutt den 21. desember i år hadde Selskapet mottatt aksepter på dette tilbudet for i alt 505 728 aksjer. For å oppfylle sine forpliktelser i h.t. de mottatte akseptene har Selskapet, den 21. desember 2009, kjøpt 505 728 egne aksjer i markedet til gjennomsnittskurs NOK 4,3194 pr. aksje. Disse aksjene vil bli videresolgt de ansatte som har akseptert å delta i
aksje¬programmet på ovennevnte vilkår.

Seks primærinnsidere i Selskapet har valgt å benytte seg av tilbudet til de ansatte. Disse har totalt kjøpt 10 536 aksjer.

Primærinnsider Åse Aulie Michelet (Konsernsjef) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Michelet 139 756 aksjer og 4 500 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Primærinnsider Jørgen K Andersen (CFO) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Andersen 51 756 aksjer og 1 350 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Primærinnsider David Carnes (Director Corporate Development) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Carnes 251 756 aksjer og 375 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Primærinnsider Pedro S Leite (VP Director of Tax and Legal) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Leite 375 000 syntetiske opsjoner i Selskapet og gjennom PSL Holding AS (et aksjeselskap 100% eid av Leite) 1756 aksjer i Selskapet.

Primærinnsider Lise M Holen (VP Controlling and Accounting) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Holen 1 756 aksjer og 500 000 syntetiske opsjoner i Selskapet.

Primærinnsider Hedvig Lima (Senior Accounting Manager) har kjøpt 1 756 aksjer. Etter transaksjonen har Lima 11 756 aksjer i Selskapet.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1366027]

Source: Millistream / Hug