KLP

Aksjon mot skolebranner

Pressemelding   •   okt 13, 2010 13:22 CEST

Hvert år er det i gjennomsnitt 190 branntilløp på norske skoler. KLP har derfor startet ”Aksjon skolebranner”, og vil i løpet av tre måneder gjennomføre befaringer på 300 skoler over hele landet.

 Mellom 1. september og 30. november skal KLP ha befaring på hele 300 skoler.

 –Vi er glad for å kunne konstatere at KLP så langt opplever at forholdene de fleste steder er bra. Ofte er det bare små endringer som skal til for å bedre risikobildet, sier Svein Lodvir, seniorrådgiver i KLP Skadeforsikring og leder for aksjonen.

 Bakgrunnen for aksjonen er at flere skoler har brent dette året. Ved flere tilfeller har brannen vært påsatt, og sikkerhetsforskrifter om avfallshåndtering og branntekniske kan ha blitt brutt. Til sammen har skoler forsikret i KLP brent for anslagsvis 130 millioner kroner i år. De samfunnsmessige konsekvensene er større enn vi er vant til å tenke på – og kommer på toppen av de materielle tapene.

 I tillegg til selve befaringen møter de utsendte fra KLP Skadeforsikring rektorer og fagpersoner fra hver enkelt kommune. Kommunens representanter får tilbakemelding på forholdene generelt, og brannrisiko spesielt. KLPs opplevelse så langt er at alle er positive når de kommer på besøk.

 - Viktige ledd i skadeforebyggingen er å gjøre kommunene bevisst på risikofaktorer, og å plassere ansvar. Gjennom aksjonen får vi avdekket hvilke skoler som utgjør en risiko, og kan initiere tiltak på disse. Selv får vi et riktigere bilde av risikosituasjonen. Skolebygg er en stor del av porteføljen vår, og det er viktig å signalisere til såvel kunder som reassurandører at vi tar skadeforebygging på alvor, sier Lodvir.

Sikkerhetsforskrifter

-Når vi er på skolebefaring, sjekker vi først og fremst om de fysiske sperrene for brannspredning fungerer. Branndører og brannseksjoner skal være uten feil. Vi ser på direktevarslingen til brannvesenet, og på varslingsrutinene, sier Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging og HMS i KLP.

 -Videre er vi opptatt av at kommunen følger opp det som står i sikkerhetsforskriftene våre om avfallshåndtering, for påsatte branner starter ofte i avfallsbeholdere eller annet brennbart materiale som står for nær bygninger, sier han.

 Å hindre påsatte skolebranner handler også om orden og ryddighet, og om å ha et åpent og synlig uteområde i skolegården. Tagging og hærverk på skolens område i helger og på kveldstid kan være forvarsler om alvorligere episoder med påtenning.

Like viktig er det derfor å jobbe med det psykososiale miljøet i og rundt skolen. Holdningsskapende arbeid, opplæring og dialog mellom kommune, skole og hjem er noe av det KLP vil fokusere mest på framover.

 Dette er saken: 

  • 16. mars i år brant Tårnåsen skole i Oppegård kommune ned. Politiet mener skolen ble påtent og avhørte fire gutter i alderen 11-13 år
  • 4. april i år brant Åsgården skole i Horten kommune ned. To 16 år gamle gutter er tiltalt etter straffeloven for grovt skadeverk
  • 190 branntilløp på skoler i snitt hvert år, mange er påtent
  • Påtente branner blir oftest store
  • Barne- og ungdomsskoler mest utsatt


Tips for brannsikring av skoler:

  • Sørg for tidlig varsling, her kan utplassering av detektorer være et viktig redskap
  • Hold fasader opplyst og mest mulig synbare fra omverdenen
  • Seksjonering av bygget
  • Sprinkelanlegg i bygget
  • Fjern brennbart materiale i nærheten av skolebygget
  • Avfallscontainere stilles på låsbart rom eller låses fast langt unna selve skolebygget
  • Hold best mulig oversikt over utfordringer i miljøet rundt skolen


Bildetekst:
Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging og HMS i KLP, og Tor Arne Limstrand, driftskoordinator i Nittedal kommune, oppsummerer og fyller ut KLP-skjemaet etter befaring på Hakadal ungdomsskole.

Kontaktpersoner:
Thomas Nilsen, rådgiver for skadeforebygging og HMS, KLP Skadeforsikring. Tlf.: 90867121
Svein Lodvir, seniorrådgiver i KLP Skadeforsikring. Tlf: 91800817
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP. Tlf.: 90915523

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 263,9 milliarder kroner.