Statens forurensningstilsyn

Aktive PCB-kilder på Svalbard

Pressemelding   •   des 03, 2009 11:54 CET

Sysselmannen sammen med SFT og en rekke institusjoner gjennnomførte i juni 2009 undersøkelser som viser at det er aktive PCB-kilder på land i Barentsburg og Pyramiden.

Forurensningen sprer seg til sjøen, og konsentrasjonen av miljøgiften PCB i sjøbunn har økt i perioden 1997-2009. PCB blir tatt opp av dyrelivet i fjorden gjennom maten. Å avslutte oppryddingen av utstyr med PCB er nå det viktigste forebyggende tiltaket. Andre tiltak på land kan også gi mindre spredning.

Hele saken hos Sysselmannen på Svalbard