Høgskolen i Harstad

Aktuell videreutdanning i smertelindring

Pressemelding   •   aug 23, 2012 20:24 CEST

I kjølvannet av samhandlingsreformen har behovet for økt kompetanse blant sykepleiere i kommunene meldt seg. Det har Høgskolen i Harstad tatt tak i.

- Tidligere ble svake og døende pasienter smertelindret på sykehusene, sier Inger Aksberg Johansen – leder for videreutdanningsseksjonen ved institutt for helse og sosialfag på Høgskolen i Harstad.  

- Men etter innføring av samhandlingsreformen, er dette ansvaret overført til den kommunale helsetjenesten, der denne pasientgruppen enten får tilbringe sine siste dager hjemme eller på et pleiehjem. Det setter krav til en type kompetanse sykepleierne vanligvis ikke har, tilføyer hun.

Det var etter henvendelse fra den palliative enheten ved Universitetssykehuset i Nord Norge - Harstad at initiativet til utarbeiding en skreddersydd videreutdanning i smerte og smertelindring ble tatt.

- Sykehuset erfarte at det var et sterkt behov for økt kompetanse ute i kommunene på dette feltet, ettersom de nå må ta hånd om pasienter med store smerter – spesielt kreftpasienter, sier Aksberg Johansen. – Utfordringen er å forsøke å sørge for at denne gruppen pasienter får en siste verdig pleie – at man unngår at de må sendes ut og inn av sykehus for smertelindring.    

Hun opplyser at fokus i utdanningen derfor er pasienter med langt framskreden kreft – uhelbredelig syke, som først og fremst trenger smertelindring. Kreftsykepleier Carina Nygård og anestesilege Sanjay Katre ved UNN-Harstad har vært sentrale i utvikling av utdanningen, og skal selv ta seg av deler av undervisningen. I tillegg vil de trekke inn topp forelesere fra sitt faglige nettverk.

- Kursavgiften er satt til kr. 15.000, men Helsedirektoratet har stilt midler til disposisjon til kommunene for å styrke kompetansen nettopp på dette området. Så jeg håper kommunene har benyttet seg av den finansieringspakken, avslutter Inger Aksberg Johansen.

Høgskolen i Harstad (HiH) skal være en lokal og regional vekstkraft. HiH skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.