Alarmtelefonen for Barn og Unge

Alarmtelefonen for Barn og Unge består

Pressemelding   •   nov 25, 2011 10:33 CET

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet vil avsette midler på statsbudsjettet for 2012 til videre drift av 116 111

Videre har departementet besluttet at Alarmtelefonen for barn og Unge, 116 111, skal videreføre driften i sin nåværende form i 2012 og 2013. Departementet er innstilt på å gjøre   Alarmtelefonen for Barn og Unge til ett permanent tilbud, under forutsetning av at Stortinget bevilger nødvendig midler.

Alarmtelefonen har vært ett unikt prosjekt, fordi Alarmtelefonen er tilgjengelige utenom barnevernets ordinære åpningstider. Telefonen besvares av ansatte med bred barnevernsfaglig kompetanse. 116 111 er en nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt, ett fagområde som ansatte ved  Alarmtelefonen har god kompetanse på. Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111,  er åpen når den lokale barneverntjenesten er stengt. Telefonen åpner kl1500  og er åpen til  kl 08.00 dagen etter, i helgene og på helligdager er 116 111, døgnåpen.

Kontaktperson: Sonja E. Askland, mobil 90 212543.