Statistisk sentralbyrå SSB

Alkoholstatistikk, 3. kvartal 2009 Vi drikker stadig mer vin

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:26 CET

I 3. kvartal i år ble det registret omsatt 17,3 millioner liter vin, en økning på 531 000 liter, eller 3,1 prosent, fra 3. kvartal i fjor.

I samme periode ble det registrert omsatt 1,5 millioner liter mindre øl og 14 000 liter mindre brennevin. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 2,1 og 0,4 prosent. Totalt ble det i 3. kvartal omsatt 194,8 millioner liter øl, 8,8 millioner liter brennevin og 8,9 millioner liter rusbrus.

Færre alkoholliter

Den samlede omsetningen målt i ren alkohol var 40 000 liter mindre de tre første kvartalene i 2009 enn i samme periode i 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 0,2 prosent. Omsetningen i alkoholliter fordelte seg på 8,7 millioner alkoholliter øl, 6,3 millioner alkoholliter vin, 3,4 millioner alkoholliter brennevin og 403 000 alkoholliter rusbrus.

Tallene bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet, samt registrert kontant import. Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport.

Tabeller