Nordic School of Public Health NHV

Alla har rätten till hälsa/Nytt diplomprogram vid NHV

Pressemelding   •   mai 31, 2012 13:43 CEST

Nytt diplomprogram med stark folkhälsoprofil. Inom diplomprogrammet i folkhälsovetenskap vid Nordic School of Public Health NHV finns från 2013 tre valbara teman: Allmän Folkhälsa, Smittskydd/Vårdhygien och Universell Design.

Diplomprogrammet kan utgöra första steget i en Master of Public Health (MPH). Det vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso-, sjuk- och socialvård eller annan verksamhet som bidrar till ökad tillgänglighet för alla.
Läs mer: www.nhv.se/diplomprogram
Nordic School of Public Health NHV ger kurser på avancerad nivå och forskarnivå. Nordiska studenter prioriteras medan utomnordiska antas i mån av plats. Kurserna ges på skandinaviska språk eller engelska. Många kurser ingår i utbildningsprogrammen men samtliga kan läsas fristående.
Kursprogrammet 2013 hittar du här: www.nhv.se/kursprogram2013
Master of Public Health (MPH) 120 ECTS: www.nhv.se/mphprogram
Doctor of Public Health (DrPH) 240 ECTS: www.nhv.se/forskning/forskarutbildning

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.