Justis- og politidepartementet

Alle fakta skal på bordet

Pressemelding   •   nov 29, 2011 10:29 CET

- Justisdepartementet ønsker å bidra til at alle tilgjengelige fakta kommer på bordet. Vi vil bidra til å opplyse om forhold omtalt i redegjørelsene for Stortinget 10. november, om den særskilte komite etterspør dette, sier justisminister Grete Faremo.

 - Samtidig må alle svar på detaljerte spørsmål knyttet til håndteringen av prosjekt «Global Shield» gis med forbehold før PSTs evaluering foreligger. Vi avventer dessuten 22. juli-kommisjonens arbeid, sier justisministeren.

Det var enighet mellom regjeringen og alle de politiske partiene på Stortinget om å opprette en kommisjon for å gjennomgå angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Kommisjonen skal avgi sin rapport innen 10. august 2012. I tillegg gjennomfører Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste interne evalueringer av politiets håndtering av angrepene 22. juli. Disse vil foreligge i uke 9, 2012. Det pågår også en omfattende etterforskning. Mange spørsmål om hendelsesforløpet vil først være kartlagt når rettskraftig dom foreligger.

 I redegjørelsen for Stortinget 10. november ga justisministeren den informasjon det hadde vært mulig å frembringe om saksforholdet per dags dato. Grunnlagsmaterialet for redegjørelsen er gjort offentlig. Håndteringen av prosjektet «Global Shield» (en aksjon i regi av den internasjonale tollorganisasjonen (WCO) rettet mot ulovlig handel med kjemikalier som kan brukes i eksplosiver) vil være et sentralt spørsmål i PSTs evaluering.