Alliance Optikk

Alliance Optikk As blir endel av et skandinavisk samarbeide

Pressemelding   •   feb 01, 2010 14:30 CET

Et nettopp inngått samarbeid mellom danske Nyt Syn A/S, svenske Synologen AB og norske Alliance Optikk AS skal fremover sikre de tre uavhengige optikerkjeder en langt sterkere posisjon i sine markeder. Kjedene har samlet mere enn 250 medlemsbutikker, og målet med alliancen er å gi den enkelte optiker større konkurransekraft.
Kongsberg, FEBRUAR 2010 – Alliance Optikk, en av Norges ikke-kapitalfonds eide brillekjeder, har nettopp stiftet en samarbeidsalliance med svenske Synologen AB og danske Nyt Syn som partnere. De tre kjedene har en betydelig markedsposisjon i hvert sitt land, og alliancen blir kjedenes felles utgangspunkt for å oppnå den ønskede konkurransekraft.
Optikbransjen har de senere år vært preget av en økende konsolidering av forskjellige kapitalfonds kjeder. Vi ønsker med den skandinaviske alliancen og opprettholde vår uavhengighet, men samtidig styrke vår forhandlingsposisjon og konkurranse evne. Samlet er vi foreløpig 255 medlemsbutikker. Det er utviklet en lang rekke abonnements-, leie-, leasing- og betalingskonsepter på tvers av landene. Disse vil vi utveksle i samarbeidet og på den måten ha en meget høy grad av kundeservice, gode priser og nytenkning - til gavn både for våre kunder og butikker”, sier Rolf Bøgeberg, daglig leder i Alliance Optikk A/S.
Synologen AB er den største alliancepartner med over 120 butikker, mens Alliance Optikk AS og Nyt Syn A/S hver har mellom 70 og 80 medlemmer. Det er i stor grad butikkeierne selv forbrukerne møter, og hver butikk kjøper inn individuelt for seg. Butikken er ikke styrt som i en sentralstyrt kjede, men kan tilpasse sitt sortiment og profil til sitt lokale miljø, og gi sine kunder personlig og utstrakt service.
For ytterligere opplysninger, kontakt:Rolf Bøgeberg, daglig leder i Alliance Optikk As. rolf@allianceoptikk.no 32 76 61 40
Om Allinace Optikk As Alliance Optikk As består av 77 selvstendige butikker i en frivillig kjede. Begeistring, faglig stolthet og et godt utviklet servicebegrep preger butikkerne. Medlemmene er med fordi de oppnår store fordeler og har lyst til å delta. Sortimentet varierer fra butikk til butikk slik at det individuelle og spesielle også får sin plass. Ytterligere information om Alliance Optikk AS finnes på www.allianceoptikk.no . Informasjon om Nyt Syn AS www.nytsyn.dk og Synologen AB www.synologen.se .