Arbeidsdepartementet

Allmenngjøring i renholdsbransjen

Pressemelding   •   jun 21, 2011 17:05 CEST

Tariffnemnda har 21. juni 2001 fattet vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter. Allmenngjøringsforskriften vil tre i kraft
1. september 2011.

Det var enighet i Tariffnemnda om at grunnlaget for å allmenngjøre var oppfylt. NHOs representant i nemnda dissenterte imidlertid når det gjaldt lønnsnivået, mens LOs representant dissenterte når det gjaldt forskriftens omfangsbestemmelse.

Mer informasjon: