Nyhetstips

Altor kjøper betydelig aksjepost i Eltek

Pressemelding   •   nov 09, 2010 15:03 CET

Altor Fund III ("Altor") har gjennom Ketlav Invest AS kjøpt 54,339,701 aksjer i Eltek ASA, tilsvarende 16,5 prosent av selskapets aksjer. Altor har et positivt syn på det langsiktige potensialet til Eltek, til tross for de kortsiktige strategiske og finansielle utfordringene. Altor ser frem til å bidra til den videre utviklingen av Eltek i tett samarbeid med dagens ledelse og andre aksjonærer.

- Altor har fulgt Eltek og strømforsyningsmarkedet for telekommunikasjonsindustrien tett i flere år og er imponert over selskapets utvikling i et krevende marked, spesielt resultatene til Eltek Valere. Vi er positive til Elteks langsiktige utsikter, til tross for at selskapet står overfor strategiske og finansielle utfordringer på kort sikt. Målsettingen vår er å være en aktiv eier og å bidra til den fremtidige utviklingen av selskapet i tett samarbeid med dagens ledelse og øvrige aksjonærer, sier Hugo Maurstad, partner i Altor Equity Partners og styreformann i Ketlav Invest.

Altor Fund III har gjennom Ketlav Invest kjøpt 54,339,701 aksjer i Eltek, tilsvarende 16.5 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene er kjøpt gjennom en blokktransaksjon med en snittkurs på NOK 3.20 per aksje, tilsvarende en premie på 15,5 % sammenlignet med sluttkursen på Eltek-aksjen mandag 8. november 2010.

Eltek er en global leverandør av strømforsynings- og radiotransmisjonssystemer. Eltek er organisert gjennom tre hovedselskaper og deres datterselskaper: Eltek Valere, Nera Network og Nera Telecommunications. Selskapet har rundt 3.000 ansatte i mer enn 50 land og driver forretningsvirksomhet i over 100 land over hele verden.

- Eltek Valeres ledende globale markedsposisjon i en rekke attraktive nisjer i strømsystemmarkedet for telekommunikasjonsindustrien, sammen med potensialet for ytterligere utvikling av nye produkter rettet mot alternative energikilder, representerer spennende muligheter som kan bidra til å gjøre Eltek til en attraktiv investeringsmulighet, sier Maurstad, og fortsetter:

- Altor har betydelig erfaring fra å jobbe sammen med andre finansielle partnere for å støtte våre ledergrupper. Vi ser frem til å dra nytte av Altors kompetanse og nettverk i perioden som ligger foran selskapet. Selv om ytterligere finansiell og strategisk restrukturering kan være nødvendig, vil Altor gi sin fulle støtte til Eltek og ledelsen. Vi støtter den valgte strategiske retningen, som inkluderer økt fokus på å vokse Eltek Valere, basert på porteføljen av energieffektiv teknologi, mens man evaluerer strategiske alternativer for selskapets eierandeler som ikke er en del av kjernevirksomheten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hugo Maurstad, partner i Altor Equity Partners og styreformann i Ketlav Invest, på telefon +47 22 12 83 83

Altor Fund III ("Altor") er et private equity-fond med en kommitert kapital på EUR 2.000 millioner. Altors mandat inkluderer å eie betydelige minoritetsposter i børsnoterte selskaper. Altor rådgis av Altor Equity Partners. Altors investorer inkluderer blant annet Argentum, Skandia Liv, Tredje AP-Fonden, SEB Investment Management, Nordea Liv & Pensjon og Vital.

Altor investerer i Nordiske selskaper og fokuserer på verdiskapning gjennom vekstinitiativer, strategisk utvikling og driftsforbedringer. Altor har en langsiktig investeringshorisont og et mandat til å sitte på investeringene i over ti år. Fondsporteføljen til Altor inkluderer for tiden 25 selskaper med samlede driftsinntekter på EUR 13,4 milliarder og 34.000 ansatte. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.altor.com