Utdanningsdirektoratet

Analyse av Elevundersøkelsen 2010 er publisert

Pressemelding   •   nov 09, 2010 11:01 CET

Bruk av arbeidsplaner, kunnskap om mål, faglig støtte, trivsel med lærerne, trygghet og fysisk miljø er forhold som er spesielt viktige for elevenes motivasjon og innsats. Det viser en analyse av Elevundersøkelsen 2010, som er publisert i dag.

Det er ifølge analysen liten tvil om at struktur og oversikt, samt positivt forhold til lærerne, har stor betydning for elevenes skolearbeid, motivasjon og innsats, og indirekte for elevenes læringsresultater.

Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet hvor elever i grunnskolen og videregående opplæring får mulighet til å vurdere sitt eget læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk ved 7. og 10. trinn i grunnskolen og for elever på Vg1 i videregående opplæring. For øvrige trinn er undersøkelsen frivillig.

Våren 2010 ble Elevundersøkelsen besvart av 340 000 elever.

Les analysen av Elevundersøkelsen 2010 her

Marianne Nordengen,
kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 907 65 748
E-post
mno@udir.no