Statistisk sentralbyrå SSB

Annen tjenesteyting, omsetningsstatistikk, 4. termin 2009 Skjønnhet for 1,2 milliarder

Pressemelding   •   des 02, 2009 16:18 CET

Omsetningen innenfor frisering og skjønnhetspleie var på 1,2 milliarder kroner i 4. termin 2009. Dette er en økning på 3 prosent sammenliknet med samme periode i 2008.

Omsetningen innenfor begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier var på 183 millioner kroner i 4. termin, en vekst på 3 prosent sammenlignet med 4. termin 2008.

Bedrifter innenfor reparasjoner av datamaskiner og tilleggsutstyr omsatte for 116 millioner kroner i 4. termin i år. Dette er 13 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Viktig melding

Fra 1. termin 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen innenfor annen tjenesteyting er at reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk er samlet i en egen næring. For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her.

Tabeller