Statistisk sentralbyrå SSB

Annen tjenesteyting, omsetningsstatistikk, 5. termin 2009 Personlig tjenesteyting for 1,8 milliarder

Pressemelding   •   feb 05, 2010 09:40 CET

Omsetningen innenfor personlig tjenesteyting var på 1,8 milliarder kroner i 5. termin 2009. Det er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.
Omsetningen innenfor frisering og skjønnhetspleie, som utgjør den største andelen av denne næringen, var på 1,3 milliarder kroner i 5. termin i 2009, en økning på 2,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Begravelsesvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier omsatte for 186 millioner kroner, en økning på 1,6 prosent fra 5. termin 2008 til samme periode i 2009.

Vaskeri- og renserivirksomheten hadde en omsetning på 366 millioner kroner i 5. termin 2009. Dette tilsvarer en nedgang på 2,9 prosent fra 5. termin 2008.


Bedrifter som reparerer datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk omsatte for 437 millioner kroner i 5. termin 2009. Det er 0,7 prosent mindre enn i samme periode i 2009.


Viktig melding:


Fra 1. termin 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Den viktigste endringen innenfor annen tjenesteyting er at reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk er samlet i en egen næring. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her


Tabeller http://www.ssb.no/tjenester/