Stryn Antirust

Antirustbehandling basert på Ullfett/sauefett, no og i Stryn

Pressemelding   •   sep 01, 2014 14:29 CEST

Etter kursing hos Norges mest erfarne oljebehandler, Funderud Antirust hadde Stryn Antirust i April sin spede begynnelse.Oppdragsmengda har auka jamt og trutt og dekker i dag kundar frå Storfjorden til Sognefjorden. Sidan 1943  har ullfett/sauefett blitt brukt som rustbeskyttelse i ballasttankar på skip og på offshore innstalasjonar. Fluid Film er utvikla for å brukast på bilunderstell, på landbruksmaskiner, til bygg og annleggs maskiner. Med sine krypande og rusthindrande egenskapar hindrar det utviklinga av rusten.Fluid Film inneheld ikkje løysemiddel slik som tradisjonell antirustbehandling.Bilen blir grundig reingjort med trykkluft, laus understellsmasse og  rustflak blir fjerna. Ved behov vert bilen ekstra tørka før påføring. Bilen blir så sprøyta og tilbakelevert kunden, ei behandling tek under 2 timar. 

Stryn Antirust utfører Understellsbehandling med Fluid Film
Salg av kemi frå qmi og Royal Purple Olje.