Mattilsynet gammel

Arbeidsgruppe for forebygging av hjorteviltpåkjørsler

Pressemelding   •   nov 01, 2010 09:42 CET

Mattilsynet var 14. oktober i møte med Statens vegvesen (SVV), Jernbaneverket (JBV), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Forsikringsbransjen (FNO) og Skogeierforbundet for å starte arbeidet på nasjonalt nivå med å forebygge hjorteviltpåkjørsler på veg og bane og gjennom dette redusere dyrelidelsene.

Resultatet av møtet ble at det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av SVV, JBV og DN som før årsskifte utarbeider grunnlaget (plattform og mandat) for et Nasjonalt viltulykkesråd. Hovedfokus for rådet vil være ulykkesforebyggende tiltak, herunder trafikkantatferd, men også arbeidet i etterkant av en ulykke må være en del av arbeidet (slik som avliving mm).

Dokumentgrunnlag for arbeidet er Tiltaksplan for trafikksikkerhet (SVV) og Hjorteviltstrategien (DN).

Kontaktperson i Mattilsynet
Tor Arne Moen, rådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell – tilsynsavdelingen hovedkontoret, tlf. 51 68 43 52.

Last ned: