Kronprinsparets Fond

Arbeidsinstituttet i Buskerud blir Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring

Pressemelding   •   feb 10, 2014 14:30 CET


PRESSEMELDING FRA ARBEIDSINSTITUTTET

Arbeidsinstituttet i Buskerud etablerer Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring. Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok enstemmig etableringen av det nye nasjonale vitensenteret.

- Det at fylkeskommunen er først ute med en etablering av et nasjonalt vitensenter skaper muligheter på flere områder. Fylkeskommunen ønsker å være en attraktiv kunnskapsorganisasjon og spydspiss innenfor et framvoksende fagfelt både nasjonalt og internasjonalt. Lent AS representerer Skandinavias fremste kompetansemiljø innenfor positiv psykologi og Appreciative Inquiry, så dette er veldig moro, sier leder for Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebjørg Mæland.


Eneste i Europa
AiB er antakelig den eneste virksomheten i europeisk sammenheng som systematisk har benyttet det styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry på alle nivåer i organisasjonen samtidig. Bakgrunnen for denne muligheten bygger på det langvarige samarbeidet mellom fylkeskommunen ved AIB og fagmiljøet Lent AS. Dynamikken i samarbeidet mellom AIB og Lent AS har så langt ført til resultater som har vekket oppmerksomhet både innenlands og utenlands. Det er bygget opp forskningsbasert kunnskap og utviklet verktøy som er prøvd systematisk ut i norsk sammenheng. Bruk av styrkebasert tenkesett er også valgt som det sentrale verktøyet for organisasjonsutvikling i hele fylkeskommunen.

- Vi er stolte av Arbeidsinstituttet, og det er ekstra hyggelig at vi kan bringe de gode erfaringene og resultatene ut til resten av landet, sier fylkestingsrepresentant Elizabeth Skogrand (H).


Positiv psykologi
AiB er eid av Buskerud fylkeskommune, støttes av Kronprinsparets Fond, og er et lærested for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Man vektlegger hele tiden å forløse den enkeltes potensial i stedet for å lete etter feil og mangler. Hvert år går 170 - 180 ungdommer på AIB, som har avdelinger i Drammen, Kongsberg, Midtfylket og Ringerike.

- Jeg har fulgt utviklingen over mange år, og det er gledelig å se hvordan Arbeidsinstituttet Buskerud er i faglig utvikling og hvordan de jobber kunnskapsbasert på en systematisk måte, sier Kari Kolbræk Ask (Sp).

- Det er ungdommene som blir satt i sentrum, det er ungdommene som får nye muligheter. Denne denne måten å jobbe på skal vi nå bringe videre, og det gjør meg stolt, sier Hege Irene Fossum (KrF).

- Jeg håper virkelig at dette spres videre til alle videregående skoler i landet, sier Ida Marie Holen (Frp).


Studiet i Appreciative Inquiry
Det er allerede etablert et regionalt erfaringsbasert kompetansesenter. Her opplever man stor ekstern interesse og økende antall interne oppdrag. Behovet for å stadig videreutvikle fagligheten, skaper behov for et formelt etablert vitensenter. Aktiviteten ved senteret er allerede i gang på nasjonalt nivå gjennom studiet i Appreciative Inquiry som ble gjennomført første gang høsten 2011.

Studiet, som gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommunen ved AIB, Lent AS og Høgskolen i Buskerud, er utviklet videre og denne høsten ble modul to lansert. 150 studenter fra hele landet har deltatt i studiet.

Ledelse for framtiden – Framtidens ledere, et kvalifiseringskurs for elever, lærere og ledere ble løftet til nasjonalt nivå våren 2013. Dette har AIB gjennomført i samarbeid med Kronprinsparets Fond, Lent AS og NHO Buskerud. Nybrottsarbeidet som gjøres her har internasjonal interesse, og ønsket er å gi dette en sentral rolle i vitensenteret.


Deler av tekst og sitater er hentet fra bfk.no.


For ytterligere informasjon:
Ingebjørg Mæland, leder for Arbeidsinstituttet i Buskerud, tlf. 975 88 609


Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden
 og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe. 

Fondet støtter til enhver tid fire prosjekter som mottar økonomisk støtte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats. For året 2013/2014 støtter Kronprinsparets Fond Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.