Statistisk sentralbyrå SSB

Arbeidskraftundersøkelsen. Yrkesfordeling, 2009

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:07 CET

Vekst i akademiske yrker

Til tross for nedgang i sysselsettingen totalt fra 2008 til 2009, økte tallet på sysselsatte i yrker med akademisk bakgrunn. Størst nedgang var det i sysselsettingen innenfor høgskoleyrker og industriyrker, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Sammenliknet med 2008 har sysselsettingen totalt sett gått ned med 16 000 personer. I yrker med akademisk bakgrunn har sysselsettingen derimot økt med 25 000 personer. I alt 13 prosent av de sysselsatte jobbet innenfor disse yrkene i 2009. Størst vekst sist år var det i tallet på høyere saksbehandlere i offentlig administrasjon og sysselsatte i helseyrker (leger og spesialsykepleiere).

På den annen side var det nedgang i sysselsettingen innenfor høgskoleyrker, i industriyrker (operatører, sjåfører og liknende), håndverksyrker og salgs- og serviceyrker.

Nedgang kun blant menn

Nedgangen i sysselsettingen har så å si utelukkende inntruffet blant menn, noe som også gjenspeiler fordelingen mellom menn og kvinner i offentlig og privat virksomhet. Sysselsettingen var forholdsvis stabil fra 2008 til 2009 for offentlig forvaltning, der to av tre sysselsatte er kvinner. I privat sektor (inkl. offentlige foretak), der menn er i flertall, gikk sysselsettingen ned med 20 000 personer.

Standard for yrkesklassifisering deler alle yrkene inn i 10 hovedgrupper:

1 Lederyrker (ingen formelle kompetansekrav)

2 Akademiske yrker (kompetanse tilsvarende minst 4-års utdanning fra universitet eller høgskole)

3 Høgskoleyrker (kompetanse tilsvarende 1-3 års utdanning fra universitet eller høgskole)

4 Kontoryrker (kompetanse tilsvarende videregående skole)

5 Salgs- og serviceyrker (kompetanse tilsvarende videregående skole)

6 Bønder, fiskere mv. (kompetanse tilsvarende videregående skole)

7 Håndverkere (kompetanse tilsvarende videregående skole)

8 Operatører, sjåfører mv. (kompetanse tilsvarende videregående skole)

9 Yrker uten krav til utdanning

0 Militære yrker

I tabellene er 9 - Yrker uten krav til utdanning og 0 - Militære yrker) slått sammen til 9 - Andre yrker

Tabeller
http://www.ssb.no/yrkeaku/