Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Arbeidsmiljøpris på Hafjell og digital etterforskning på Gjøvik

Pressemelding   •   sep 17, 2010 16:08 CEST

Fornyingsminister Rigmor Aasrud deler ut Arbeidsmiljøprisen 2010 på Hafjell og åpner Skandinavias første digitale etterforskningslaboratorium for forskning på Gjøvik mandag 20. september. tatsråden besøker også Jørstadmoen militærleir. Pressen er velkommen.

Program for mandag 20. september 2010

Kl 10 - 11 Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet
Statsråden holder et innlegg om nærvær og fravær i arbeidslivet og deler ut Arbeidsmiljøprisen 2010.

Sted: Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer.

ca 12 - 13 Jørstadmoen militærleir

Kl 14 Digital etterforskning
Statsråden åpner Norges første digitale etterforskningslaboratorium for forskning. Representanter fra Politiet, Kripos, Økokrim og Forsvaret og næringslivet vil være til stede. Laboratoriet er det første av sitt slag i Skandinavia.

Sted: Høgskolen i Gjøvik, Teknologiveien 22

Pressekontakt for hele besøket: Tor Audun Gram i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 90 63 28 54

Pressekontakt Høgskolen i Gjøvik
Maria Lillemoen, 91 34 65 93