Forskningsrådet

Arbeidsministeren utfordrer forskerne

Pressemelding   •   feb 02, 2010 09:24 CET

– Debatten i media om sykefraværet er full av synsing. Det vi trenger er solid kunnskap om disse spørsmålene, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsministeren deltok på Forskningrådets avslutningskonferanse 27. januar for  Arbeidslivsprogrammet. Her takket Bjurstrøm arbeidslivsforskerne for å ha bidratt med mye viktig kunnskap. Kunnskap som er helt avgjørende for at hun skal kunne gjøre den jobben hun nå er satt til.

Hanne Bjurstrøm Hun bruker den pågående debatten om sykefraværet som et eksempel på hvor viktig det er for henne som statsråd å ha forskning i ryggen i møte med alle dem som vil mene noe om årsakene til sykefraværet. Hun trakk fram et eksempel:

– Nettopp fordi forskningen ikke har studert forholdet mellom sykefravær og skulk, så blir det en veldig uopplyst diskusjon om det, sa Bjurstrøm.

Skepsis til VAM

Arbeidslivsforskningen er nå innlemmet i det nye, store samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon - VAM, som er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet noensinne. Søknadsfristen til det nye programmet er 17. februar.

– Jeg vet at det er skepsis mot å samle forskning på migrasjon, velferd og arbeidsliv i ett og samme program. Det har vært frykt for at bestemte arbeidsrelaterte forskningstradisjoner og temaer vil bli borte i det nye programmet. Jeg håper at dette ikke blir tilfelle, sa Bjurstrøm og la til:

– Programmet er svært viktig og skal bringe fram kunnskap om de grunnleggende vilkårene for velferdssamfunnets bærekraft. Problemstillingene krever at forskere fra ulike tradisjoner samarbeider om å få fram originale prosjektideer.

Jon Blaalid, programstyreleder, og Robert Salomon, faglig leder i Arbeidslivsprogrammet Få med partene!

Robert Salomon, faglig leder av Arbeidslivsprogrammet, mener det er viktig å få med partene inn på banen i det nye programmet.

I det avsluttede programmet har både LO og NHO vært representert. Det er de ikke i det nye programmet.

– Dialog mellom forskerne, med deres perspektiver og kjepphester, og brukerne, med deres perspektiver og kjepphester, har vært svært fruktbart, sa Salomon.

Trenger myteknusere

Sunniva Ørstavik, nytt likestillings- og diskrimineringsombud, ble i paneldebatten bedt av konferansier Erik Stephansen om å fortelle hva hun forventer av det nye programmet.

– Myter og fordommene holder døra stengt for mennesker som ønsker å delta i arbeidslivet, for eksempel folk med nedsatt funksjonsevne. Disse mytene og fordommene skulle jeg gjerne hatt forskerne med meg for å knuse.

Ørstavik pekte også på en annen utfordring: At det på arbeidsplassene er for mye som sementerer og opprettholder forskjellene mellom kjønn og etniske grupper. Det drives for lite systematisk arbeid for å redusere dette. Ombudet håper at det nye programmet vil se på disse spørsmålene.

Forskerne Knut Røed og Sigtona Halrynjo deltok i debatten sammen med Alf Erling Risa og Sunniva Ørstavik (Foto: Siw Ellen Jakobsen)

Et stort agn

Ny programstyreleder for VAM, Alf Erling Risa, svarte dem som mener at planen for programmet er for vidt definert og at utlysningen er for åpen.

– Det er ikke er tilfeldig. Vi har lagt ut et stort agn. Det tror jeg vil føre til at vi får veldig mange gode søknader, sa Risa.

Utfordrer universitetene

En nordisk forskergruppe har nå vurdert det avsluttede Arbeidslivsprogrammet.

– Gruppen har levert en svært interessant rapport, hvor de også trekker opp tradisjonene dagens arbeidsforskning står i. Denne forskningen har markert norsk samfunnsforskning internasjonalt. Men den har ikke minst satt sine spor direkte i norsk arbeidsliv, sa Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Den nordiske forskergruppen som har vurdert Arbeidslivsprogrammet peker på at det kan gjøres mer for å utvikle den tverrfaglige forskningen. Det har de nok rett i. Samtidig peker de på at universitetene står for en svært liten andel av prosjektene. Jeg utfordrer derfor universitetene til å engasjere seg sterkere i forskningstemaer som er høyrelevante i samfunnet, sa Hallén.

Utfordringer i kø

Hensikten med Arbeidslivsprogrammet har vært å bringe ny innsikt om viktige utviklingstrekk i arbeidslivet, med særlig vekt på det som påvirker den enkeltes deltakelse, utvikling, nærvær og fravær i arbeidslivet.

– Det norske samfunn har nådd svært langt når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Dette er unikt i global sammenheng. Likevel har vi store utfordringer. Det står mange utenfor arbeidslivet som både kan og vil delta. Et stort kunnskapsgrunnlag må til for å løse problemene norsk arbeidsliv står overfor. Derfor må vi fortsatt ha en betydelig forskningsinnsats på dette området, fremholdt Hallén.

– Utfordringene står i kø for alle som vil engasjere seg.