Universitetet i Bergen

Arbeidsminnesvikt hos dyslektikere

Pressemelding   •   okt 05, 2010 09:28 CEST

Harald Beneventi disputerer torsdag 7. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Neuronal correlates of working memory in dyslexia”

Hensikten med avhandlingen var å kartlegge hvilke områder i hjernen som kan knyttes til en antatt svikt i arbeidshukommelsen hos personer med dysleksi.

Arbeidsminnet er den del av hukommelsen som er ansvarlig for midlertidig lagring og manipulering av informasjon. Arbeidsminnet består av to undersystemer som lagrer verbal og visuell informasjon, samt en overordnet kontrollmekanisme som behandler og manipulerer informasjonen i undersystemene.

I prosjektet deltok en gruppe dyslektiske 13-åringer og en aldersmatchet kontrollgruppe fra Hå kommune i Rogaland. For å undersøke forskjeller i hjerneaktivitet knyttet til arbeidshukommelsen ble deltakerne i prosjektet skannet i en MR-skanner ved Haukeland Universitetssykehus, med såkalt fMRI metode, mens de utførte ulike oppgaver som belaster ulike sider ved arbeidshukommelsen.

Resultatene fra avhandlingen viste at dyslektikerne hadde redusert aktivitet i de områdene i hjernen som antas å være viktige for arbeidshukommelsens kontrollmekanisme. Dette indikerer at det er to ulike former for funksjonell svikt hos dyslektikere som kan forklare vansker knyttet til arbeidsminnet.

Personalia:
Harald Beneventi (f. 1971) er oppvokst på Storhaug i Stavanger. Han utdannet psykolog fra Universitet i Bergen i 2001. Doktorgradsstipendiatet har vært tilknyttet Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Det psykologisk fakultetet, og arbeidet med doktorgraden har blitt gjort i fMRI-gruppen i Bergen i samarbeid med Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.10.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Contrasting views on working memory"
Sted: Christiesgt. 12, Auditorium 130, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2010, kl. 10:15, Christiesgt. 12, Auditorium 130, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Harald Beneventi, tlf. 951 58 836, epost: harald.beneventi@psybp.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a),
epost: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.