Kunst og design i skolen

Arkitektur og design for et bedre samfunn!

Pressemelding   •   feb 10, 2011 15:40 CET

Kom og hør hvordan Erling Dokk Holm viser at arkitektur og design kan forbedre livsbetingelser og skape nye sosiale arenaer! Foredraget presenteres på den store konferansen om Formgivingsfag i Utdanningsforbundets nye konferansesenter i Oslo, mandag 14. februar 2011 fra klokka 10 til 16.

Hva står ungdommen overfor når de skal velge utdanning? Den 1. mars er fristen for søknad til videregående opplæring. Ved å velge Studiespesialisering med formgivingsfag får elevene ypperlig anledning til å få studiekompetanse, samtidig som de får utfolde seg kreativt. Den kulturelle dannelsen vektlegges i utdanningstilbudet som inneholder fagene Visuelle kunstfag og Design og arkitektur . Kulturell og estetisk dannelse er av avgjørende betydning hvis Norge skal hevde seg sterkere som en kulturnasjon i fremtiden.

Flere og flere valg tas på bakgrunn av visuelle representasjoner, og estetisk kompetanse er viktig for å kunne forstå og forholde seg til omgivelsene. Det er svært viktig å fremme bevissthet om dette overfor politikere, foreldre, skoleledere og lærere. På konferansen 14. februar vil Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk Form, fokusere på det sosiale ansvaret innen arkitektur og design og vise nasjonale og internasjonale eksempler. Suksessprosjektet Nasjonale turistveger blir presentert av Siri Legernes, administrerende direktør i LINK arkitektur AS. Videre vil det presenteres spennende muligheter med blogg og webverktøy i undervisningen, og klesdesigner Julie Skarland gir konkret eksempel på prosessen fra ide til ferdig produkt.
På konferansen skal dessuten ”Ildsjelprisen 2011” deles ut til en person eller et miljø som aktivt har fremmet formgivingsfag i den videregående opplæringen. Ikke gå glipp av dette, over 200 lærere i formgivingsfag fra hele landet kommer!

For mer informasjon, kontakt:
Liv Merete Nielsen – professor, HiO avd for estetiske fag, mob. 97 50 58 10 e-post: LivMerete.Nielsen@est.hio.no
Liv Klakegg Dahlin – høgskolelektor, HiO avd for estetiske fag, mob. 99 71 71 99 e-post: Liv.Dahlin@est.hio.no

Konferanse: Formgivingsfag 2011, Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo
Mandag 14. februar 2011, kl 10 – 16Se program: http://www.kunstogdesign.no/form111/bilder/formgiving-3-korr.pdf
Velkommen; få gode ideer til avisens utdanningssider!