Nyhetstips

Asplan Viak styrker energikompetansen - kjøper KanEnergi

Pressemelding   •   okt 11, 2010 09:14 CEST

Asplan Viak har kjøpt KanEnergi, som fra 1. november går inn som en egen enhet i selskapet. KanEnergi er Norges fremste rådgivningsselskap for miljømessige og gode energiløsninger og har eksperter på fornybar energi, sol- og bioenergi, energi i bygninger, industri og transport. - For oss innebærer oppkjøpet en betydelig styrking av vår spisskompetanse på energi, og store muligheter for synergier mellom våre øvrige tjenesteområder, sier adm.dir i Asplan Viak, Øyvind Mork.

- Miljøeffektiv samfunnsutvikling stiller store krav til myndigheter og næringsliv fordi forskjellige planprosjekter og tiltak ofte griper inn i hverandre på flere sektorer og fagområder samtidig, sier Øyvind Mork. - Asplan Viak vil som ledende planmiljø nå enda bedre kunne sikre prosjektering av bredt sammensatte utfordringer, spesielt i tidligfasen av prosjektene. Det er i denne fasen av prosjektene man kan ta de riktige beslutningene som gir størst effekt på lengre sikt, understreker Mork. Fra før har Asplan Viak med sine vel 600 ansatte betydelig kompetanse på plan og analyse, arkitektur og landskap, bygg, installasjoner, samferdsel og miljø. Når blir også energi et betydelig satsingsområde for selskapet.

Med sitt datterselskap KanEnergi Sweden AB har KanEnergi vel 30 ansatte, jevnt fordelt mellom Norge og Sverige. Selskapet opererer i et marked med betydelig vekst, og påregner nær en dobling av antall konsulenter de neste 2-3 årene. – At markedet i stadig større grad etterspør energifaglig rådgivning er en av de viktigste årsakene til at vi nå selger, og blir en del av et stort og ledende planmiljø, sier daglig leder Fritjof Salvesen i KanEnergi.

Ytterligere opplysninger:
Adm.dir Asplan Viak Øyvind Mork: 95 276 101
Adm.dir KanEnergi Fritjof Salvesen: Tlf.: 404 07 853

Bildetekst: fra venstre: Øyvind Mork – Adm. direktør Asplan Viak, Fritjof Salvesen – Adm. direktør KanEnergi.

Bilder