Utlendingsdirektoratet (UDI),

Asyltall for oktober 933 personer søkte asyl i Norge i oktober. Det er 590 færre enn i samme periode i fjor.

Pressemelding   •   nov 08, 2010 11:46 CET

- Antallet asylsøkere holder seg stabilt, og så langt i år har det vært nær en halvering sammenlignet med 2009, sier leder Hanne Jendal i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI). 

Ved utgangen av oktober hadde UDI mottatt 8 270 asylsøknader mens det i fjor var 14 915. Borgere fra Eritrea, Somalia og Afghanistan utgjør 40 prosent av asylsøkerne som har kommet i år.

Færre unge asylsøkere

Nedgangen i antallet som oppgir at de er enslige mindreårige asylsøkere har vært enda kraftigere. Totalt har det kommer 722 enslige mindreårige i år mot 2 184 på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 67 prosent.

Kraftig asyløkning i Sverige

I motsetning til i Norge har vårt naboland Sverige hatt en markant økning de siste månedene. I oktober kom det 4 200 asylsøkere til landet, og prognosen for i år er oppjustert til 32 000 . I Norge er prognosen uendret på 10 000.