OsloMet

Attraktivt å jobbe med mennesker

Pressemelding   •   jul 19, 2016 11:20 CEST

Årets opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus viser at nye studenter søker seg til utdanninger der de møter mennesker i alle livets faser. - Studentene i år har valgt utfordrende karriereveier. Det står det respekt av, sier prorektor Nina Waaler.

Følg direktesendingen fra pressekonferansen til Kunnskapsdepartementet og HiOA her fra kl. 11 og i opptak senere.

Aldri før har poengrensene for å komme inn på HiOAs lærerutdanninger vært så høye som i år.

- Mange var spente på søkningen til lærerutdanningene i år på grunn av de nye karakterkravene, men når vi studerer tallene ser vi at vi har mange og høyt kvalifiserte søkere som ønsker å bli morgendagens lærere, sier Nina Waaler som er prorektor for utdanning ved HiOA.

- Søkerne som har brukt sommeren på forkurset i matematikk for å bedre sin karakter og dermed øke sjansen til å komme inn på en lærerutdanning, viser pågangsmot og topp motivasjon. Slike studenter ønsker vi velkommen, sier prorektoren.

Stadig økning innen helsefag
Årets opptak følger trenden med stadig flere søkere og høyere inntakskrav på HiOAs mange helse- og velferdsutdanninger. Sykepleiestudiene i Pilestredet og på Kjeller øker også i år, og studietilbudet i Sandvika er fortsatt veldig populært.

- HiOAs bredde innenfor helsefagene gjør at mange unge mennesker søker seg til oss for å utdanne seg til karrierer innen paramedics, farmasi og radiografi, vernepleie og fysioterapi, og det bare for å nevne noe, sier Waaler.

- Jeg har stor respekt for søkernes utfordrende karrierevalg som krever mye av dem. Vi skal gi dem undervisning og praksis av høy kvalitet og relevans, som stadig videreutvikles i samarbeid med arbeidslivet.

Høyere forventninger til tverrfaglighet
Prorektor Nina Waaler har i bloggen sin skrevet om hvordan kommende kandidater til arbeidslivet møtes med stadig høyere krav til tverrfaglighet og ferdigheter innen teknologi.

“En fersk sykepleierstudent tenker kanskje ikke på at han eller hun vil komme til å jobbe i team med både lærere, ingeniører, og/eller barnevernspedagoger. I tillegg til profesjonskompetanse, trenger våre nye studenter også ferdigheter og kunnskap for å forstå og kommunisere godt både med andre yrkesgrupper og mennesker de møter i ulike arbeidssituasjoner. Dette er kompetanse hele samfunnet trenger mer av” skriver hun i blogginnlegget som du kan lese her.

Det er også behov for god ledelse både innenfor offentlig og privat sektor. Store samfunnsutfordringer setter krav til økt kompetanse innen ledelse blant annet i helsevesenet. Det er derfor ikke uten grunn at årsstudiet i økonomi og ledelse topper poenggrensene ved HiOA med hele 61 konkurransepoeng, og er sammen med andre økonom- og administrasjonsstudier ved HiOsvært populære.

Årets opptakstall
Alle tall for HiOA ligger vedlagt nederst.

Det er totalt 31 920 kvalifiserte søkere til HiOA i år, dette er en økning på hele 7150 søkere siden det første felles opptaket til høgskolen i 2012. Tilsammen har 7428 søkere fått tilbud om studieplass ved HiOA i hovedopptaket.

Topp 10 høyeste poenggrenser ved HiOA

StudiumPoenggrense
1. Økonomi og ledelse, årsstudium 61,8
2. Økonomi og ledelse, deltid, årsstudium 61,4
3. Arkivvitenskap, årsstudium 57,8
4. Design og kommunikasjon i digitale medier, årsstudium, deltid56
5. Journalistikk, bachelor 55,6
6. Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium 54,8
7. Fysioterapi, bachelor 54,7
8. Medier og kommunikasjon, årsstudium 54,1
9. Kunst og design - mote og produksjon, bachelor 53,9
10. Prehospitalt arbeid - paramedic, bachelor 53,9


Vedlagt følger samtlige tall for årets opptak til HiOA, sammenlignet med 2015. Vi legger også ved tall for kommuner i Oslo og Akershus og de spesifikke studiestedene i Akershus. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med ca. 16 000 studenter og over 1850 tilsatte.