Williksen Forlag AS

Autoex i Trondheim: Vianors største verksted- oppkjøp i Norden hittil

Pressemelding   •   aug 17, 2013 11:32 CEST

Overtakelsen av Autoex på Leangen i Trondheim nylig er det hittil største oppkjøpet av et eksisterende verksted i Vianors satsing på bilverkstedtjenester - uansett land.

- Vianor avdeling Autoex har i alt 14 ansatte, hvorav 10 på verkstedet og fire i butikk og administrasjon, forteller avdelingsleder Jan Gunnar Ødegård.

Vianors nyeste verkstedtilskudd holdt allerede fra tidligere til i samme bygg som Vianor-avdelingen på Leangen like nord for Trondheim sentrum. Verkstedet har en historie som strekker seg helt tilbake til 1950-tallet, har utspring i Bosch-verkstedet Kleveland Elektrodiesel, og var en del av Lønsethagen-gruppen inntil salget til Vianor.

I Vianors satsing på bilverkstedtjenester ved sine avdelinger over hele Norden er Autoex hittil det klart største verkstedet som er oppkjøpt, med en årsomsetning på ca. 18 millioner.

- Vi syntes henvendelsen fra Vianor hørtes interessant ut når vi fikk et innblikk i hvordan de satser på bilverksteddrift, og det blir spennende å få være med på denne utviklingen, sier Jan Gunnar Ødegård.

Spesialister på diesel og bilvarme

- I tillegg til å tilby generelle verkstedtjenester og EU-kontroll for kjøretøy opp til 3.500 kg, har vi en betydelig spesialkompetanse på diesel og bilvarme. Ikke minst er landbruket en viktig kundegruppe for oss på dieselreparasjoner. Her representerer vi amerikanske Stanadyne, og på dette området bistår vi verksteder over hele landet med problemløsning når de selv står fast, sier Ødegård, som forteller at diesel og bilvarme til sammen står for ca. halvparten av bedriftens omsetning.

- Vi rykker også ut når feil oppstår på båter, maskiner og nødaggregater, og er kjent i vid omkrets som problemløsere på dette, sier han.

- På våre spesialområder har vi langt bredere kompetanse enn de fleste. At vi er ett av meget få verksteder som har slik kompetanse er nyttig for hele Vianor-kjeden. Vi kan være et kompetansesenter for andre avdelinger, og vi får mer jobb inn. 

Mange nye kunder

Med 14 løftebukker på verkstedet har AutoEx stadig litt kapasitet å gå på, men Ødegård er komfortabel med dagens driftssituasjon, der forholdet mellom etterspørsel og kapasitet nå er bra.

- Er det noe bilmerke som er særlig ofte å se hos dere?

- Vi har nok en stor andel tyske biler, ikke minst Volkswagen, og ganske mange dieselmodeller. Ellers er spredningen ganske god, og det gleder oss selvsagt at vi har et godt tilsig av nye kunder.

- Hva er det som får dem til å komme hit?

- Det er i alle fall neppe markedsføring – vi annonserer veldig lite. Derimot opplever vi at langt de fleste kommer til oss etter å ha blitt anbefalt dette av andre.

- Hva er oppskriften på å få kundene til å komme igjen og igjen?

- Vi prøver alltid å være hyggelige og imøtekommende, og vi legger stor vekt på redelighet. Med det siste mener jeg at vi gir kundene det de trenger til en riktig pris. Det handler også om å forstå hva som er det egentlige behovet, og anbefale det som er nødvendig.

Vi er nøye med at vi ikke dytter på kundene reparasjoner og utskiftninger som ikke er prekære – vi varsler kunden også når vi ser slikt, men overlater til dem selv å velge når utbedring skal gjøres.

Det handler med andre ord om ikke å prakke på folk noe unødvendig, men passe på at alt som bør utbedres blir tatt hånd om.

Snittbilen er 6-8 år

Folk vil ellers gjerne ha forhåndspris på jobber vi skal gjøre. Det betyr at mye tid går med til prisutregning, og til å svare på alle mulige rare spørsmål. Men dette er jobben vår, og det som er selvsagt for oss, er ofte uforståelig for en legmann. Typisk er det også at folk venter svar på alt med en gang så snart diagnoseutstyret er tilkoblet!

- Hva er gjennomsnittsalder for kundebilene hos dere?

- Den er i området 6-8 år. Vi synes det er veldig greit at yngre biler havner på merkeverksted. Reparasjonsbehov i særlig grad melder seg likevel ikke før etter at garantitiden er utløpt, og da er vi selvsagt klare!

Vanskelig rekruttering

- Hvordan er tilgangen på gode medarbeidere?

- Det er vanskelig å rekruttere mekanikere også her i distriktet; å finne stabile og dyktige folk er ikke lett. Vi ser mer og mer hvor mye enklere det er å skifte jobb – og til og med yrke – i dag enn for bare noen år siden, og det er i dag nesten ikke mulig å finne aktive bilmekanikere som har passert 30 år, sier Jan Gunnar Ødegård.

- Hvor ligger løsningen på denne utfordringen?

- Yrket trenger en kraftig statusheving, noe som igjen betinger at folk får en riktig forståelse av hva det vil si å være mekaniker i dag. Der har nok både bransjen og skolene en jobb å gjøre i forhold til å få ut god nok informasjon til ungdommene.

Spennende jobb

Det er ikke lenger snakk om et tungt og skittent yrke med høy slitasje – dagens og morgendagens mekaniker har en spennende jobb der det skjer masse nytt hele tiden. Ikke minst er utviklingen rivende på data- og elektronikksiden, noe som selvsagt også stiller høye krav. Derfor er også mulighetene tilsvarende store for den som har vilje og interesse for å satse, fastslår Ødegård, som medgir at å få tak i folk bare er halve jobben. Neste utfordring er å holde på dyktige medarbeidere:

- Vi har vel ingen patentoppskrift på dette. At folk flytter på seg, eller rett og slett går lei, kan vi vanskelig gjøre noe med.

Det vi kan gjøre, er å legge til rette for meningsfylte arbeidsdager, være konkurransedyktige på lønn, og gi muligheter for spesialisering til dem som ønsker dette. Noen vil jo helst jobbe bare med bilvarme, andre bare med diesel eller med feilsøking – mens atter andre gjerne jobber mer all round.

- Er EU-kontroll et viktig tilbud for dere?

- Ja, det er det absolutt. EU-kontroll – eller PKK, som det jo egentlig heter – tilfører oss mye jobb.

Med sammensmeltingen med Vianors dekkverksted satser vi nå på å få en krysseffekt med dekkhotellkunder. De er innom anlegget på Leangen to ganger i året, og vi har planer om å tilby en noe mer teknisk gjennomgang ved hjulskift for å avdekke behov for hjulstillingskontroll og andre reparasjoner.

Poenget for kunden er jo å kunne få ”alt på ett sted”. Det er virkelig mulig her, for vi tilbyr også ruteskift, understellsbehandling og mindre karosserireparasjoner ved hjelp av dyktige underleverandører. Alt dette gir oss meromsetning, og er samtidig god service, slutter Jan Gunnar Ødegård.

Bildetekster:

Jan Gunnar Ødegård (t.h.) ser på en kundebil sammen med mekaniker Martin Nygård.

- Vi opplever for tiden god tilgang på nye kunder, og de fleste kommer etter å ha blitt anbefalt oss av andre, forteller Jan Gunnar Ødegård i Vianor avd AutoEx.