Forum for offentlige anskaffelser

Avgjørende med en saklig og forsvarlig markedsvurdering

Pressemelding   •   jun 15, 2015 10:47 CEST

Det er opp til den enkelte oppdragsgiver å avgjøre hva slags behov en anskaffelse skal dekke. Dette skjønnet kan ikke KOFA overprøve. For klagenemnda er det imidlertid avgjørende om det er gjort en saklig og forsvarlig vurdering av markedet i forkant av kunngjøringen. Det hadde oppdragsgiveren i den foreliggende klagesaken gjort. Altså intet å sette fingeren på, konstaterte nemnda, selv om det bare kom inn ett tilbud og selv om det ikke var åpnet for deltilbud.

Les mer 

http://www.foa.no/blog/files/b1dd4f5ce9fcebb5ed1bb70ae34f9e1a-624.html#.VX6RFWBiZTM