Samferdselsdepartementet

Avinor AS: Mindre økning i lufthavnavgiftene innenlands enn tidligere varslet

Pressemelding   •   des 02, 2009 15:06 CET

Samferdselsdepartementet har i dag vedtatt nytt takstregulativ for lufthavnene til Avinor AS for 2010. EFTAs overvakingsorgan ESA har ment at Norge ikke kan ha lavere avgifter for innenlands flytrafikk enn for utenlands trafikk. I høringsforslaget om Avinors takstregulativ ble det derfor foreslått en harmonisering av passasjeravgiften, noe som ville ha betydd høyere avgifter for reiser innenlands og lavere avgifter for reiser utenlands. Samferdselsdepartementet utsetter nå delvis denne harmoniseringen, og setter i gang et utredningsarbeid for å se om kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiften er slik at forskjellene kan opprettholdes.

- Generelt blir det en avgiftsøkning på én prosent, noe som vil gi Avinor økte inntekter på omlag 60 millioner per år. Dette vil i større grad gjøre det mulig for Avinor å gjennomføre nødvendige investeringer for å sikre framtidig drift på lufthavnene. Særlig for folk og næringsliv i de regionene som er helt avhengige av flytransport er dette viktig, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.


De økte inntektene betyr at passasjeravgiften for reiser innenlands økes med tre kroner, til 39 kroner fra 1. mars 2010. Avgiftsveksten på om lag én prosent følger tilnærmet utviklingen for konsumprisindeksen – med andre ord er realveksten i passasjeravgiften for reiser innenlands om lag lik null. For den ordinære flytrafikken blir alle de andre avgiftene ført videre på dagens nivå.


I høringsforslaget til Samferdselsdepartementet av 15. oktober 2009 ble det foreslått å øke underveisavgiften med om lag 5 prosent. Kostnadsgrunnlaget for flysikringstjenestene har senere blitt redusert, blant annet som følge av at Avinor vil redusere kostnader. For 2010 blir underveisavgiften derfor ført videre på samme nivå som i dag.


For flere opplysninger - se: