Bergen Group

Avklaring på voldgiftssak

Pressemelding   •   des 08, 2009 09:49 CET

Det er nå falt dom i voldgiftssaken som Bergen Group Rosenberg reiste mot British Petroleum i juli 2008. Dommen i saken vil gi Bergen Group en netto positiv resultateffekt på rundt NOK 20 millioner i 4. kvartal 2009.

Tvistesaken mellom Bergen Group Rosenberg og British Petroleum var knyttet til krav om kompensasjon for ekstraarbeider og forsinkelser i forbindelse med Ula/Tambar prosjektet som ble gjennomført i perioden 2006-2007.


For videre informasjon, vennligst kontakt:

Terje Iversen
Finansdirektør, Bergen Group
+47 93 24 03 59

Om Bergen Group
Bergen Group er et maritimt industrikonsern med hovedfokus på offshorenæringen og avanserte spesialskip. Med hovedkontor i Bergen, har konsernet 2000 medarbeidere langs norskekysten fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør. Konsernet har spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Bergen Group ASA er notert på Oslo Børs, med ticker BERGEN.